Merima Bruncevic är doktor i rättsvetenskap. Henne hör du prata om Darknet på Bokmässan på lördag. Foto: Henrik Björck Wigartz.

Darknet – en mörk plats i den digitala världen där knark, barnpornografi och mord saluförs? Eller en frizon där yttrandefriheten verkligen kan blomstra? Detta är en av lördagens ...
Asylrättstudenter i Göteborg. Foto: Violetta Kovacka.

En kårförening har bildats av juriststudenter på Handelshögskolan med syftet att utbilda ytterligare i frågor rörande asyl- och migrationsrätt. Det för att i sin tur kunna hjälpa ...

I början av terminen och när man fortfarande är ny och det händer mycket runtomkring kan det vara skönt att lära känna Göteborgs universitets studenter genom sång, dans och ...
Foto: SAKS.

Sahlgrenska akademins studentkår, SAKS, anordnar en föreningsmässa för alla nya studenter som vill engagera sig i kårens olika verksamheter. I år ges du som student även möjlighet att ...

Reportage

More Articles

Nyheter

More Articles

Kultur

More Articles

Debatt