Studenternas hus har blivit en skamfläck

Studenternas hus underhålls för dåligt och har blivit en skamfläck anser debattören
Studenternas hus underhålls för dåligt och har blivit en skamfläck anser debattören
Filosoffilmarna är en studentförening som bildades 2004 och vi ägnar vi oss åt att skapa film, från idé till premiär och vi tillhör Göta studentkår. Studenternas hus har sedan starten varit den plats där vi bedriver vår verksamhet och där vi förvarar vår utrustning, men nu har vi fått nog.
Studenternas hus torde vara ett optimalt ställe att hålla till på för en förening som vår. Huset är rymligt och erbjuder allsköns lokaler av olika storlek och utformning. Tyvärr har vi under de år vi varit verksamma i stället bevittnat hur man på sämsta tänkbara sätt misskött detta hus med all dess potential.

Alla borde få plats

För det första har vi haft svårt att ens boka möteslokal. Huset har en yta på hisnande 5 000 kvadratmeter och ändå har vi fått till svar att vi inte kan få en egen möteslokal när vi efterfrågat detta, trots att vi har regelbundna möten varenda vecka mellan september och juni och en kärna av aktiva medlemmar. Det finns 12 större och aktiva studentföreningar och alla kan inte få egna lokaler. Vi tycker det är väldigt konstigt, på tanke husets storlek!

Fasansfullt

I stället har vi tvingats att med korta intervaller boka en av husets lokaler, den så kallade garderoben. Konsekvensen har blivit att andra emellanåt har hunnit före, och att medlemmarna med snopna miner stått utan samlingsplats. För det andra sköts exempelvis källarutrymmena om på ett näst intill fasansfullt manér. Eftersom vi har mycket, och i viss mån skrymmande, utrustning utnyttjar vi tre förvaringsskåp på källarplan. Där är så gott som alltid totalt nedsölat. Där ligger gamla ölburkar, flaskor och kapsyler utslängda och sprider en vidrig stank. Ett flertal gånger har vi knappt kunnat komma in i våra skåp då den lilla lokalen belamrats med skräp och gamla möbler ihopträngda huller om buller. Vid ett tillfälle var lokalen till och med upptagen av en person som utnyttjade denna som bostad!
Korkat
Vidare verkar det som om den interna kommunikationen brister avsevärt. Så sent som i höstas hade vi sett till att boka en ljudisolerad lokal eftersom vi ville kunna göra inspelningar utan störande ljud. Vi blev lovade detta, men döm om vår förvåning när plötsligt en hel musikorkester drog igång och började spela samtidigt alldeles intill. Att det finns två olika bokningssystem och flera ansvariga för olika lokaler är inte bara konstigt utan extremt korkat.
Vi i Filosoffilmarna har fått nog. Vi har sökt upp andra lokaler och lämnat Studenternas hus.

Skamfläck

Studenternas hus har blivit en skamfläck och av någon ytterst märklig anledning verkar få av de ansvariga vilja göra något åt detta. Göta studentkår har tillsatt en visionsgrupp där man har som mål att renovera byggnaden och få den att fungera som den naturliga mötesplats för studenter som var tänkt från början. Det är med avundsjuka blickar vi vänder oss mot exempelvis Chalmers kårhus eller AF-Borgen i Lund.

Det borde ligga i både Göteborgs universitets och Göteborgs stads intresse att ha en fungerande mötesplats för studenter. Inte bara för deras nöjes skull utan för möjligheten att knyta värdefulla kontakter för framtiden och som attraktion för studenter som valt att flytta hit från andra orter och länder. Studenternas hus skulle med sitt läge och sin storlek kunna hysa plats för mångdubbelt fler än vad som sker i dag. Där skulle kunna finnas möteslokaler av alla de slag, café, restaurang och studierum.
Är inte Göteborg intresserade av att locka till sig studenter? Tror man inte att man har något att vinna genom att bidra till ett drägligare studentliv?

filosoffilmarna
genom ordförande sami korpela

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se