Bristande skyddsnät leder till otrygg tillvaro

Benny Lindholm, ordförande Liberala StudenterGenom livet kan vi från och till hamna i en situation där vår inkomst drabbas hårt. Man kan exempelvis bli sjuk eller bli med barn. Fram till 1800- talet kunde detta vara en katastrof, och släkt och vänner fick komma till undsättning. Men med socialförsäkringarnas intåg uppstod ett skydd när inkomsten drabbats, som var finansierat av frivilliga premier.

Det är undermåligt att denna framgång ännu inte nått studentgruppen som alltjämt står inför en personlig katastrof ifall man blir förälder eller blir sjuk. Det sociala skyddsnätet bygger på att vi ska skyddas från inkomstbortfall. Gott så, men problemen hopar sig när begreppet sjukpenning­grundande inkomst ska definieras. Studiemedlet räknas inte till denna kategori och följden blir att studenter står utanför både sjuk- och föräldraförsäkringen. Det är inte attraktivt att vara student i ett land där studenter inte är försäkrade på ett rimligt sätt. Utan studenter minskar tillgången på utbildad personal för de företag som får Sverige att gå runt.

Lika sociala skydd

Ifall den sjukpenninggrundande inkomsten skulle inkludera även studenter skulle de slippa se sin inkomst halveras vid föräldraledighet (så kallad "nollklassad"). Studenter skulle dessutom slippa cirkulera i ett mycket labilt och komplicerat sjukförsäkringssystem som riskerar att trolla bort en betydande del av inkomsten beroende på hur de lägger upp sin egen finansiering.
En förändring skulle innebära att studenter får tillgång till de sociala skyddsnäten som gäller för förvärvsarbetande. Det är investering nog att skuldsätta sig samt leva på begränsad ekonomi under sin studietid. Det är inte rimligt att dessutom ta ifrån studenter det sociala skydd som gäller för många andra.

Skapar otrygghet

I synnerhet slår osäkerheten och otryggheten mot dem som inte har råd att gå ner till en ännu mer begränsad inkomst. Denna grupp studenter är de med föräldrar utan studie­bakgrund som saknar finansiell uppbackning hemifrån ifall något under studietiden skulle gå snett. I längden innebär det att alla inte har lika möjligheter att studera vid en högskola eller ett universitet.
Det är inte acceptabelt att vi behöver varna studenter för att få barn eller att de som redan har barn måste vänta med studierna av just den anledningen. Än värre är att studenter inte kan bli sjuka om de inte har ekonomiskt stöd från välbetalda föräldrar. Det finns inga ursäkter, social­försäkringarna för studenter måste genast reformeras.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se