Hörslingor, eller teleslingor, är inte så vanligt i GU:s lokaler. Hörslingor, eller teleslingor, är inte så vanligt i GU:s lokaler.

"Även om hörslingor finns, kanske de inte fungerar"

Många lokaler på Göteborgs universitet saknar hörslingor.
Anna Andersson, själv student med hörselnedsättning, tycker det är självklart att det ska finnas överallt på GU.

Anna Andersson läser audionomprogrammet på Göteborgs universitet. Inte ens i de lokaler som används inom det programmet finns det hörslingor i samtliga undervisningssalar. Det fick Anna Andersson att skriva ett uppfordrande brev till universitetsledningen: "Det finns många hörselskadade lärare, studenter och även besökare på universitetet som hade uppskattat fler hörslingor i lokalerna. Det borde vara självklart att ett universitet ska ha tänkt på detta".

Hon använder själv en hörapparat, men hörslingor skulle ytterligare förbättra möjligheten för henne att uppfatta det som sägs i undervisningen.
– Om man har måttlig eller grav hörselnedsättning gör det stor skillnad om det finns slingor, säger hon.
Hon berättar att hon gått på andra skolor tidigare där det är självklart att det ska finnas hörslingor överallt. På Göteborgs universitet är det helt annorlunda.
– Jag brukar kolla på väggen om jag ser utrustning för slingor. Men jag har bara sett det i någon enstaka större sal, säger hon.

Lena Borg Melldahl, samordnare for studenter med funktionshinder, bekräftar att det är så och säger att hörslingor endast finns i stora hörsalar.
Studenter med hörselnedsättning är i nuläget hänvisade till respektive lokalansvarig i den byggnad där man ska ha undervisning.
– Jag brukar uppmana studenterna att kontakta lokalansvarig för att reda ut hur det ser ut med hörslingor i de aktuella lokalerna, säger hon.
Det låter som att GU lägger över på studenten att lösa frågan med hörslingor?
– Det är ett delat ansvar. Universitetet har ett ansvar att göra undervisningen så tillgänglig som möjligt. Men frågan om hörslingor behöver lösas i respektive lokal med lokalansvarig. Erfarenheten säger också att även om det finns, kanske det inte fungerar, säger Lena Borg Melldahl.

 Wikipedia: Detta är en hörslinga


Text: Mathilda Andersson Nwachukwu

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se