GU medger brister i tillgängligheten, men känner inte igen bilden som Spionen och Utopias test visar. Foto: Stefan Mathisson

GU får godkänt av staten

Men medger brister i tillgängligheten efter Utopias kritik

Snart är det dags för GU att revidera den handlingsplan för tillgänglighet som sattes upp för tre år sedan. Efter en rundringning till personer ansvariga för tillgänglighetsfrågor på universitetet tecknas en bild av ett GU som tycker arbetet flyter fram utan större problem. En bild som står i kontrast till Utopias kritik av lokalerna.

– Vi har uppfyllt de ambitioner vi hade, utom just lokalerna, säger Pia Götebo Johannesson jämlikhets­sekreterare på GU och berättar hur man bland annat arbetat med föreläsningar och tillgänglighet på webben.
I slutet av 2009 upprättades en handlingsplan som skulle sträcka sig fram till i år och enligt Pia Götebo ­Johannesson är det läge att revidera den nu. Även om det inte kommit in klagomål på den fysiska tillgängligheten från studenter, ser hon att det finns saker som kan förbättras.
– Det är inte optimalt i dagens läge. Många lokaler ligger i gamla fastig­heter, några är kulturskyddade, och där går det inte alltid att göra den typen av åtgärder. Men lokaler som inte är tillgängliga försöker man fasa ut på sikt. Sedan kommer alltid penningfrågan in, säger hon.

Ett jätteämne

Inom varje fakultet har det funnits en arbetsmiljökommitté med uppdrag att följa upp arbetet med handlingsplanen. Lotta Larsson, studentombud på Göteborgs universitets studentkårer, har fått i uppdrag att gå igenom alla tillgänglighetsprotokoll från fem år tillbaka i tiden. Undersökningen är ännu inte klar men hon har i nuläget inga kritiska synpunkter att framföra.
– De har skött sig bra och gjort det de blivit ålagda, säger Lotta Larsson
Men hon säger samtidigt att det är svårt att ge några enkla svar.
– Det är ett jätteämne! Att göra en inventering skulle vara ohållbart för mig, som lekman kan jag inte gå runt och mäta trösklar. Det jag kan ge är en helhetsbild av hur arbetet följts upp efter givna ramar.
GU följer en checklista från Myndigheten för handikappsamordning, Handisam, som enligt Lotta Larsson anser att GU ligger bra till. Parallellt med detta håller Fastighetsavdelningen på med en lokalinventering som väntas vara klar senare i vår.

"Det låter ju inte bra"

Lena Borg Melldahl är handikappsamordnare och den som ordnar assistans och hjälpmedel i de fall det behövs.
– I dagsläget är den fysiska tillgängligheten ganska god. Som det ser ut nu märker jag inte att det skulle vara problem för studenterna, säger Lena Borg Melldahl.
Hon har inte hört talas om att det skulle vara svårt med tillgängligheten på exempelvis KTB och reagerar på berättelsen av hur det var när Utopia testkörde lokalerna med rullstol.
– Det låter ju inte bra. Om en student skulle höra av sig till mig och berätta det här så skulle jag ta det vidare, säger hon.

Inte en bortglömd fråga

Inte heller Pia Götebo Johannesson har hört några klagomål från KTB, men säger att just den fastigheten är ett exempel på en otidsenlig byggnad. Hon kan inte föreställa sig att ledningen skulle sätta sig emot en ändring där.
– Det kan ha hakat upp sig någonstans, i den här stora organisationen kan vara svårt att hitta vem man ska putta på. Det kan också vara en penningfråga, smärre förändringar får man bekosta lokalt.
Båda är positiva till att man testar lokalerna.
Det närmaste året kommer först en lokalinventering av GU, en undersökning av hur arbetet fullföljts av GUS och sist en uppdatering av handlingsplanen för tillgänglighet som gäller universitetet i stort. Pia Götebo Johannesson, som kommer att vara hand­läggare, säger att hon avvaktar inventeringen men att det är på tiden nu.
– Det är definitivt inte en fråga som är bortglömd, lovar hon.

clara tortosa

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se