Foto: Violetta Kovacka.

CSN stramar åt villkoren

Har du återkrav från CSN som är äldre än ett år? Då kan du nekas studiemedel. CSN föreslår skärpta krav på uppdrag av regeringen.


CSN har av regeringen fått i uppdrag att hitta strategier för att öka återbetalningen av studieskulder. Som en lösning på problemet föreslår myndigheten åtstramningar av villkoren för beviljande av studiemedel. Studenter med obetalda återkrav, som är äldre än 12 månader, kan nekas studiemedel om förslaget röstas igenom. Något som i dagsläget drabbar cirka 1600 studenter.
– Det handlar exempelvis om studenter som haft för hög inkomst eller studieavbrott med obetalda återkrav på över ett år, säger Boel Magnusson på CSN:s inbetalningsavdelning.  

Samtidigt tas nya krafttag för att driva in skulder från låntagare i utlandet. Myndigheten har drivit flera rättsprocesser utomlands de senaste åren, för att skapa tydlighet och symbolvärde om vikten av att betala tillbaka studielån.  

– För att öka tempot i det arbetet behöver vi fler internationella överenskommelser. Inom skatteområdet har det varit lyckat och vi tror att det går att åstadkomma även när det gäller studielånen, säger Christina Forsberg, generaldirektör vid CSN, på myndighetens hemsida.

Under 2016 har CSN också använt sig av flera nya metoder för indrivning av skulder. Exempelvis genom att skicka inkassokrav till fler länder, utmätning av utlandssvenskars fastigheter i Sverige och ett ”snabbspår” hos norska Kronofogden. Ytterligare åtgärder föreslås, exempelvis förbättring av personuppgifter för låntagare bosatta i utlandet.

– Vi hade räknat med att dessa specifika åtgärder skulle ge fem miljoner kronor. Det har gett 15 miljoner kronor, betydligt mer än förväntat, säger Christina Forsberg. 

Fakta Studielån

Cirka 1,5 miljoner personer har svenska studielån.
De tillsammans är skyldiga totalt cirka 213 miljarder kronor.
96 procent av låntagarna bor i Sverige, 4 procent bor i utlandet. 
De utlandsbosatta låntagarna är skyldiga cirka 14,6 miljarder kronor.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se