Hårdare antagningskrav för utländska studenter - finländare särskilt drabbade

Det kommer att bli svårare för studenter från andra länder att komma in på svenska universitet. Från och med höstterminen 2017 kommer utländska betyg att värderas lägre än tidigare.

Utbildnings- och högskolerådet, UHR, har beslutat att omvärdera betyg från andra länder från och med höstterminen 2017. Anledningen är den nya svenska betygsskalan A-F från 2011, som gjort det svårare för svenska elever att uppnå höga betygssnitt.

– Om inte nuvarande regler ändras inför hösten 2017 kommer sökande till högskolan med betyg från svensk gymnasieskola att missgynnas i förhållande till andra. På särskilt attraktiva utbildningar kan detta skapa stor orättvisa. sa P-O Rehnquist, ordförande i styrelsen för UHR när beslutet presenterades i november 2016.

En grupp som påverkas särskilt är finländare. Söktrycket från grannlandet har varit högt de senaste åren. Utvecklingen har varit särskilt märkbar på läkarprogrammet där antalet finska studenter ökat från 19 till 206 de senaste sju åren. En bidragande orsak till detta är att läkarna i Finland måste göra ett intagningsprov medan man i Sverige kan komma in på betyg. 

En av de som sökt sig till Sverige är Miro Torola som läser andra året på läkarprogrammet vid Göteborgs universitet. Miro säger att han faktiskt var förvånad över hur bra meritpoäng han fick när han ansökte i Sverige. Samtidigt tror han att antalet finska studenter som söker sig till Sverige kommer att minska kraftigt med de hårdare kraven. 

– Jag känner en person som hade tänkte söka i Sverige, men detta förändrar förmodligen hennes planer, påpekar han. 

Samtidigt bör det understrykas att förändringen bara drabbar studier på grundnivå. Utbytesstudenter eller studenter på avancerad nivå påverkas inte av beslutet. Christin Andersson, koordinator vid sektionen för antagning på Göteborgs universitet, tror därför inte att svenska universitets rykte påverkas nämnbart av ändringen.

– Det berör endast utländska studenter på grundnivå där man måste kunna svenska, så det är främst nordiska studenter det handlar om. Som rapporten från UHR påpekar så handlar det inte om att nedvärdera utländska betyg utan om att anpassa systemet till den nya svenska betygsskalan, säger hon.

Finländska studenter i Sverige


Läsåret 2009/2010 fanns 19 finländska studenter med finskt studiestöd för medicinstudier vid svenska universitet. Under läsåret 15/16 var motsvarande siffra 206. Detta innebär en ökning med närmare tusen procent.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se