Ellinor Axelsson. Foto: Privat.

"Sätt inga gränser för dig själv - du måste inte vara en renodlad vegan"

Nästa hållbarhetshjälte är student vid Chalmers. Ellinor Axelsson är Head of Sustainability i Ingenjörer utan gränser Chalmers och har långt många fler gångbara järn i elden. Förra veckan skrev Spionen om att Gothenburg Student Sustainability Hub nyligen lanserat en kampanj på Instagram där så kallade hållbarhetshjältar nomineras och uppmärksammas. De nominerade och utsedda är studenter vid antingen GU eller Chalmers och för att bli nominerade ska de, vid sidan av sin utbilnding, engagerar sig i hållbarhetsfrågor genom att driva en hållbarhetsorganisation eller helt enkelt leva på ett sätt som är hållbart och kan inspirera andra. Den här veckan lyfter vi några av dem. 

Läs mer

Claudia Andersson. Foto: Michael Andersson.

"Att lärosätet är transparent med sina processer gör skillnad"

Förra veckan skrev Spionen om att Gothenburg Student Sustainability Hub nyligen lanserat en kampanj på Instagram där så kallade hållbarhetshjältar nomineras och uppmärksammas. De nominerade och utsedda är studenter vid antingen GU eller Chalmers och för att bli nominerade ska de, vid sidan av sin utbilnding, engagerar sig i hållbarhetsfrågor genom att driva en hållbarhetsorganisation eller helt enkelt leva på ett sätt som är hållbart och kan inspirera andra. I veckan pratar vi mer med några av hållbarhetshjältar och först ut är GU-studenten Claudia Andersson.

Läs mer

Anna Jahre. Foto: Hedvig Jahre.

Studenter arbetar för en mer hållbar utbildning

Studentrepresentanter från Göteborgs universitets olika fakultet är överens om att lärosätets hållbarhetsintegrering i utbildningen inte är tillräckligt tydlig och synlig för studenterna. En studentarbetsgrupp tillsattes i juni förra året för att komma med konkreta förslag till hur att utveckla den nuvarande hållbarhetsmärkningen av kurser och program.

Läs mer

Saga Pilblad Hjerpe. Foto: Sophia Gelhaar Hermelin.

GU på sjunde plats på Klimatstudenternas ranking

För andra året i rad rankar organisationen Klimatstudenterna Sveriges universitet och högskolors klimatarbete. I år hamnade Göteborgs universitet på sjunde plats, med totalt 77 poäng av 100. Jämfört med förra året är detta en förbättring med 4 placeringar då lärosätet hamnade på elfte plats - med endast 27 poäng av 100.

Läs mer

GU bland världens 50 bästa inom hållbar utveckling

Göteborgs universitet placerar sig på en 49:e plats på Times Higher Educations lista som sammanställer lärosäten utifrån deras samhällspåverkan, genom att mäta hur de lever upp till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer

Karin Bylund. Foto: Hugo Gustafsson.

Studenter uppmärksammas som hållbarhetshjältar i ny kampanj

Gothenburg Student Sustainability Hub har nyligen lanserat en kampanj på Instagram där så kallade hållbarhetshjältar nomineras och uppmärksammas. Spionen har pratat med Karin Bylund som är projektledare på Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, om kampanjen och om studentengagemanget i hållbarhetsfrågor.

Läs mer

Elin Gunnarsson. Foto: Violetta Kovacka.

Arbetsgruppen som har som mål att minska koldioxidutsläppen

Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg skrev 2019 under på Klimatramverket som beskriver hur lärosäten runt om i Sverige ska arbeta för att nå 1,5 - gradersmålet utifrån Parisavtalet. En arbetsgrupp som inrättats har i uppdrag att komma på lösningar för att nå målet om att halvera utsläppen till 2030. Under våren kommer flera workshops hållas för studenter och medarbetare för att komma med egna förslag till åtgärder.

Läs mer

Foto: Johan Wingborg.

Olika förutsättningar i arbetet för likabehandling på GU

Göteborgs universitet har arbetat aktivt med likabehandling och jämställdhetsintegrering de senaste åren. För att ta reda på mer om hur man går tillväga i arbetet för att skapa ett jämställt universitet, har vi pratat med Gunilla Hellén som är personalspecialist inom likabehandling vid personalenheten.

Läs mer

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.