Foto: Johannes Norlander Arkitektur.

Handelshögskolan får nya lokaler

Det är nu klart att Handelshögskolan kommer få en ny byggnad. Göteborgs universitet och Akademiska hus har undertecknat ett hyresavtal som innebär att ombyggnaden planeras att stå klar 2025. Akademiska hus satsar 529 miljoner kronor på projektet och bygget kommer att omfatta 10 800 kvadratmeter med åtta våningsplan.

Läs mer

Foto: Pexels / Creative Commons CC00.

Sommarkurs för dig som vill bli språkpolis

Till sommaren kan du som vill fördjupa dig i språkriktighet läsa den nya kursen Språkvård, språkplanering och språkpolitik. 
- Det finns ett stort intresse för detta - Språket i P1 har hängivna lyssnare och Språkrådet tar dagligen emot många språkfrågor, säger Susanna Karlsson,  kursansvarig lärare och docent i svenska språket vid Göteborgs universitet.

Läs mer

Foto: Johan Wingborg/GU.

Avslutningsceremonin ställs in

Avslutningsceremonin för de studenter som avslutar kandidatprogrammet och masterprogrammet i offentlig förvaltning i vår, är inställd.

Läs mer

Foto: Pixabay/Creative Commons CC00.

Så här ser framtiden ut för utbytesstudier i Storbritannien

Storbritannien tillhör ett av de länder som länge toppat listorna över de mest populära länderna vid utbytesstudier för svenska studenter. Men efter landets utträde ur EU kommer Storbritannien inte längre att delta i det Europeiska utbytesprogrammet Erasmus+. 

Läs mer

Foto: Johan Wingborg/GU.

Utbildning för läkare pausas

Inga nya studenter antas till programmet för kompletterande utbildning för läkare, höstterminen 2021. Programmet tar en paus men nystart är planerad höstterminen 2022. 

Läs mer

Foto: Johan Wingborg/GU.

GU utlyser ny stipendiumomgång med anledning av covid-19

I juni förra året införde Göteborgs universitet stipendiet “The Covid-19 Financial Aid Scholarship”. Syftet var att stödja de studenter som är avgiftsskyldiga och som på grund av pandemin hamnat i kläm. Nu förlängs stipendiet med en ny omgång under vårterminen 2021.

Läs mer

Foto: Pexels / Creative Commons CC00.

Ny rapport har kartlagt studenthälsovården i Sverige

Samarbetet inom studenthälsovården bör stärkas ytterligare genom nationell samordning mellan lärosäten. Lärosätena och kårerna bör tillsammans se till att att studentmedverkan fungerar inom studenthälsovården. De upphandlade verksamheterna bör utvärderas och följas upp och kunskapsunderlaget för studenthälsovården bör stärkas. Det är några av de punkter som lyfts fram i Univeristetskanslersämbetet, UKÄs, nyligen publicerade rapport om kartläggning av Studenthälsovården vid Sveriges lärosäten.

Läs mer

Foto: Pexels/Creative Commons CC00.

Rekordmånga anmälningar om fusk i samband med distansundervisning

Antalet anmälningar till disciplinnämnden ökade mer än dubbelt så mycket från 2019 till 2020. Anledningen tros vara annorlunda tidspress och ovana med distansundervisningen. Samtidigt ökar handläggningstiden i disciplinnämnden. Fler än hälften av alla ärenden från 2020 väntar fortfarande på att hanteras eller dröjer med beslut.

Läs mer

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.