Tvingades betala för att få vistas i kurslokaler

Konstkåren vid Göteborgs universitet har anmält Akademin Valand till Universitetskanslersämbetet. Det efter att studenter under vårterminen tvingats betala för att få tillgång till kurslokaler.

Våren 2015 beslutades det att grafikverkstaden på Valand skulle renoveras, och lokalerna stängdes samma höst. Under tiden hölls höstterminens kurs i grafik i Konstnärernas kollektivverkstad, KKV, i Majorna.

Många studenter upplevde förändringen som negativ och några valde till och med att hoppa av. Förutom restiden fram och tillbaka mellan studion på Valand och verkstaden på KKV hade studenterna under höstterminen bara tillgång till verkstaden under lärarens närvaro, vilket innebar betydligt färre timmar till eget arbete. De lärarledda timmarna på KKV kom att motsvara drygt sju timmar i veckan.

Enligt Konstkåren är den tiden långt ifrån tillräcklig för att tillgodogöra sig kunskaper som motsvarar de 15 högskolepoäng kursen innefattar.
– Om kursen hade hållits i de ordinarie verkstäderna hade studenterna haft tillgång till lokalerna dygnet runt. Tillgång till verkstäder är en förutsättning när man läser en praktisk kurs, det går inte att studera hemma eller på biblioteket, säger Sandra Holmberg tidigare ordförande för Konstkåren.

Tanken var att verkstaden på Valand skulle öppna igen till vårterminen 2016, men renoveringarna drog ut på tiden och även vårterminens grafikkurs blev förlagd till KKV. En av studenterna som läste kursen, som vill vara anonym, berättar att klassen först vid det första kurstillfället fick veta att kursen skulle hållas på KKV istället för på Valand.
– Först var jag positiv och tyckte att det var kul, men efter hand gick det mer och mer upp för mig och de andra att vi fick betydligt färre timmar. Vi fick bara vara på KKV måndagar och tisdag, ibland bara en dag i veckan. Det blev hetsigt och jag upplever inte att vi hann med arbetet så som tanken var utifrån det som stod i kursplanen.

Hen är kritisk till den bristande informationen från institutionsledningen.
– Det var inte vad vi hade skrivit upp oss på när vi sökte kursen.

Några av de drabbade studenterna kontaktade Konstkåren, som påtalade problemen med tillgången till verkstäderna för Valands prefekt Mick Wilson. Han svarade i ett mejl att institutionen inte hade någon skyldighet att tillhandahålla lokaler utanför lektionstid.

I slutändan löste man ändå situationen så att studenterna från slutet av februari fick tillgång till lokalerna även utanför den lärarledda tiden – mot en avgift på tio kronor per timme. En kostnad, som studenten som Spionen pratat med, tycker att Valand borde ha betalat.
– Vi studenter borde inte behöva stå för det, det är ju inte vårt fel att vi inte kunde använda verkstan.

Studenten får medhåll från Sandra Holmberg.
– Studenterna fick betala hyra för att utnyttja kurslokalerna och kunna studera inom ramen för kursen – den kostnaden borde Valand stå för. Tio kronor i timmen kan låta som en liten summa, men skapande verksamhet kräver ofta många timmars arbete och för en student som lever på en begränsad budget kan det ändå bli ganska stora summor. Dessutom nämndes ingenting om avgiften när studenterna sökte kursen, säger Sandra Holmberg, som nu anmält Akademin Valand till Universitetskanslerämbetet.

– Högskoleutbildning ska vara gratis i Sverige och om UKÄ bedömer lokalhyran som en studierelaterad avgift har Valand gjort fel.

Institutionsledningen valde att ställa in höstens omgång av kursen. Spionen har sökt Valands prefekt Mick Wilson för en kommentar. Texten uppdateras. 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.