Forskare studerar valaffischer

Idag firas Europadagen och om två veckor är det val till Europaparlamentet. Den senaste veckan har staden täckts av partiernas valaffischer, något som forskare på GU nu studerar inom ramen för ett EU-gemensamt projekt.

Det är Europaparlamentet själva som finansierar projektet där alla EU:s medlemmar deltar. Forskare vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation deltog även i projektet under förra EU-valet, 2014, då var dock färre länder var med.

Inte bara valaffischer studeras inom projektet med namnet Platform Europe, utan även innehåll i tv-reklamer och kampanjer på sociala medier. Materialet samlas därefter i en databas vid EU:s forskningscentrum European Elections Monitoring Centre, EEMC.

Bengt Johansson var en av de som arbetade med projektet redan 2014, och är nu huvudkoordinator för den svenska projektgruppen. Han kan se tendenser till att budskapen på affischerna är annorlunda i årets valrörelse.
– Tidigare har det funnits diskussioner om det i själva verket är inrikespolitik som lyfts fram även vid EU-valen. Men nu kan vi tydligt se att det är EU-politik på affischerna, säger Bengt Johansson.

Samtidigt poängterar han att partiernas politik ändå är likartad i EU som i inrikespolitiken. Miljöpartiet pratar exempelvis om miljön både i Sverige och i Europa. Men något som är speciellt för just EU-valet är att partierna i sina kampanjer ofta positionerar sig för eller emot själva unionen.

– Hos Sverigedemokraterna och i viss mån Kristdemokraterna ser vi att de trycker mycket på Sveriges självständighet gentemot EU. Medan Liberalerna i sin kampanj visar att de vill att Sverige ska integreras mer i Europa.

Hur budskapen på affischerna skiljer sig mellan de olika medlemsstaterna i EU beror enligt Bengt Johansson till stor del på hur opinionen mot själva unionen ser ut i landet. I de rikare länderna i väst finns det en större skepsis än i de länder som får mycket bidrag från EU. En annan tydlig skillnad är hur kandidaterna ser ut på affischerna.

– I Sverige har politikerna ofta en mer ”casual” stil. De ler lite och har uppkavlade ärmar. I länderna i öst är kandidaterna lite allvarligare och mer formellt klädda, säger Bengt Johansson.

Det är också ofta politikerna själva som står i fokus på affischerna, medan det politiska budskapet kommer i andra hand. Dock är det inte alltid själva kandidaterna som lyfts fram, utan de mer välkända partiledarna.

– På Centerpartiets affischer har de till exempel lagt mer fokus på Annie Lööf än på Fredrick Federley som är deras huvudkandidat, säger Bengt Johansson.

Resultatet av projektet kommer att presenteras i Bryssel i juli samt släppas som bok. Databasen är dock redan offentlig på EEMC:s hemsida, och är även tänkt att kunna användas som underlag för såväl studentuppsatser som framtida forskning.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.