Montage: Kanozi arkitekter, Carina Gran, Arbetsmiljöverket och Pixabay.

Nyhetssvep: Vite, stipendium och hyreshöjningar

- Rapporter om långvariga problem med personalpolitik, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling vid Humanisten har lett till ett föreläggande om vite från Arbetsmiljöverket. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har fått motta Börssällskapets stora stipendium och planer om stora hyreshöjningar.
Spionen sveper över nyheter från veckan som gått. 

 

Handelshögskolan får stort stipendium

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet får Börssällskapets stora stipendium om en miljon kronor. Stipendiet ska användas till att uppmärksamma Handelshögskolans 100-årsjubileum som infaller år 2023.
– Jag är mycket tacksam för denna generösa gåva, som kommer väl till pass för en framåtblickande satsning som ska främja såväl studenter och forskare vid Handelshögskolan, som samhället, säger professor Per Cramér.

Ny byggnad tar form på Medicinareberget

Göteborgs universitet och Akademiska hus har ingått avtal om ny byggnad på Medicinareberget. Byggnaden, som ska rymma en verksamhet om cirka 3000 studenter på Naturvetenskapliga fakulteten, väntas stå klar våren 2023. I ett 25 år långt avtal hyr GU cirka 28 000 m2 till en totalkostnad om 1,7 miljarder kronor. Byggnaden ska bli sju våningar hög och bestå av två huskroppar där främst avancerade labbmiljöer men även undervisningslokaler och kontor ska finnas. Att placera byggnaden på Medicinareberget är strategiskt viktigt då universitetsstyrelsen 2016 fattade beslut om att forskning och utbildning inom life science skulle samlas just på platsen.

Humanistiska fakulteten riskerar vite om 200 000 kr

Företrädare från facket rapporterat om missförhållanden på Institutionen för historiska studier på Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Enligt Arbetsmiljöverkets föreläggande med vite ska det bland annat röra sig om ”långvariga problem med personalpolitik, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling, ryktesspridning, rädsla för repressalier och bristande transparens.”, rapporterar Dagens nyheter.
– Föreläggandet är glasklart och vi måste ta det på allvar, säger dekan Marie Demker som leder fakulteten.

Nu har utomstående utredare tagits in för att granska och undersöka institutionen hantering av situationen och arbetsmiljön. Institutionen hotas trots överenskommelsen av böter om 200 000 kr, om man inte fram till januari tar hand om problem gällande den psykosociala arbetsmiljön.
– Vi tycker att det finns fog för att det görs en ordentlig utredning av en neutral part och vi vill följa den processen. Vi vill säkerställa att det händer, säger Barbro Nilsson, inspektör på myndigheten, till Dagens nyheter.

GU kan drabbas av stora hyreshöjningar

Det kommunala bolaget Higab planerar för stora hyreshöjningar. Göteborgs universitet hyr idag tre hus från bolaget för en kostnad om 1800 kronor per kvadratmeter. Det är Mediehuset, Annedalsseminariet samt Idrottshögskolans lokaler som idag kostar GU nästan 13 miljoner kronor årligen, som kan komma att bli uppemot 45-160 procent dyrare, om Higab får som de vill, skriver GU-journalen. Utöver hyreshöjningen planerar Higab att på sikt sälja byggnaderna, något som kan ses vara extra problematiskt då byggnaderna anpassats eller helt byggts efter GU:s verksamhet.
– Det är klart att det är skrämmande. Men det är mest en indikation på att det blir långa förhandlingar. Det är en lång resa kvar tills vi alls kan säga något om hur det blir. Många parametrar spelar in. Vi kommer att förhandla i flera månader, säger Dan Ekstrand, enhetschef på fastighets- och servicecenter.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.