Montage: Pexels, UHR, CSN, Violetta Kovacka.

Nyhetssvep: Nya Humanisten, utlandsstudier och lärarbrist

Nya Humanisten står klart efter tre år, social snedrekrytering till utlandsstudier och fortsatt lärarbrist i landet. Spionen sveper över nyheter från veckan som gått.

Nya Humanisten står klart 

I dagarna gav Göteborgs universitet tillsammans med Akademiska hus en förhandsvisning av nya Humanisten som ska samla alla humanistiska fakulteter under ett och samma tak. Därmed går de tre år långa om- och tillbyggnationsprojektet av Humanistiska fakulteten mot sitt slut. Bakgrunden till projektet är en vision om att förbättra fakultetens samlokalisering och skapa förutsättningar för samarbete över forskningsgränserna.

På plats i samband med visningen fanns Göran Larsson, prodekan vid Humanisten och Marie Demker, dekan vid Humanisten, som båda var glada och förväntansfulla inför inflyttningen. 
– Vi känner en stor lättnad och glädje inför att kunna samla alla studenter och all personal på ett och samma ställe. Tidigare har våra sex institutioner varit spridda över olika adresser runtom i Göteborg, säger Marie Demker.

Förutom att samla de drygt 650 anställda och 3000 helårsstuderande finns en önskan om att på sikt bli en samlingsplats för Göteborgarna. Genom att arrangera, både egna och gemensamma, evenemang så som Vetenskapsfestivalen och föreläsningsserien ”Ett Hum om” ska Humanisten bli en naturlig mötesplats för stadens invånare.

Inflyttning till de nya lokalerna påbörjas redan den 20 december för de anställda och en månad senare, lagom till terminsstarten 2020, börjar undervisning för studenter i de nya undervisningssalarna

Social snedrekrytering till utlandsstudier

En ny rapport från Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Universitets- och högskolerådet (UHR) visar att studenters socioekonomiska bakgrund är avgörande för valet att studera utomlands. Rapporten som analyserar studenters väg till utlandsstudier visar att studenter som har föräldrar med hög inkomst och lång utbildningsbakgrund i högre grad väljer att studera utomlands. Det märks främst bland utbytesstudenter som läser delar av sin svenska högskoleutbildning i ett annat land.

Nu vill UHR nå ut och öka kännedomen kring möjligheter till utbyten och stipendier som möjliggör utbytesstudier. Enligt Anders Ahlstrand, utredare på UHR, kommer bland annat budgeten för utbytessamarbetet Erasmus+ att öka för att fler ska kunna ges möjlighet till utbytesstudier.

Fortsatt lärarbrist

Skolverkets nya prognos visar på en fortsatt stor lärarbrist. Man räknar med att det om 15 år kommer att saknas 45 000 behöriga lärare och förskollärare i hela landet. Jämfört med den tidigare prognosen är den beräknade bristen mindre omfattande, trots det är läget fortfarande ansträngt.

Med dagens examinationstakt kommer cirka 144 000 att examineras till 2033 men totalt skulle 188 500 lärare behöva examineras från lärarutbildningen för att täcka framtidens behov. Bristen ser olika ut för olika län men de största behoven finns framförallt i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.