Foto: CSN.

Höstens ansökningar om studiemedel rekordhögt

Centrala studiestödsnämnden, CSN, noterar nytt rekord för ansökningar om studiemedel. Nästan 100 000 fler har sökt studiemedel till hösten, jämfört med samma period 2019 - cirka 550 000 väntas totalt få studiemedel i höst. Även sökande för sommarstudier ökar samtidigt som antalet utlandsstuderande till hösten dock beräknas minska med hela 25 procent.

 Rekordmånga fler studerande väntas studera till hösten. Den sammanlagda ökningen om 100 000 sökande till hösten jämfört med förra hösten, landar efter CSNs beräkningar, på en ny rekordnivå med cirka 550 000 studerande med studiemedel. Den ökande arbetslösheten ses som en stor bakomliggande orsak som, enligt CSN, bedöms leda till att cirka 40 000 fler studerande får studiemedel i höst.
– Det här är absolut en coronaeffekt hos CSN. Vi räknar att fler kommer att studera på grund av arbetslösheten. Sen att man både kan studera och tjäna mer pengar än förut samtidigt, då räknar vi med att fler kommer att söka studiemedel på grund av det säger Kristina Ericson, avdelningschef på CSN till SR.

Ytterligare 60 000 fler studerande väntas alltså söka med anledning av att fribeloppet för studiemedlet tillfälligt slopats. Fribeloppet  för 40 veckors studier på heltid med studiemedel var drygt 180 000 kronor för 2020. Den gränsen är nu borttagen och att fribeloppet slopas innebär att den som studerar med studiemedel, i kombination med studiemedel, tillåts ha hur hög inkomst som helst utan att det påverkar studiemedlens omfattning. Syftet med att ta fribeloppet tas bort är att den som studerar under coronakrisen samtidigt ska kunna arbeta parallellt utan att rätten till studiemedel påverkas när studierna återupptas.

Myndighetens beräkningar bygger på erfarenheter från bland annat finanskrisen 2008-2009, då antalet personer som fick studiemedel ökade kraftigt. Men då fribeloppet aldrig tidigare slopats och då den anses vara den främsta faktorn till ökningen, är det i år extra svåra att förutse vilken effekt den kommer att ha.

Samtidigt räknar CSN med att antalet utlandsstuderande minskar rejält till hösten. Cirka 7 000 färre studerande väntas söka sig till utlandet vilket utgör en minskning med cirka 25 procent. Anledningen även här är den rådande coronasituationen med olika in- och utreseregler till andra länder.

CSN noterar även att det blivit fler studerande som ansöker om studiemedel för sommarstudier, dels beroende på en utökning av platser från regeringen. Det handlar om cirka 6 000 fler studerande med studiemedel, jämfört med förra året.

Den stora ökningen i kombination med att distansstudier gjort att de studenter som nu studerar riskerar att påverkas negativt då möjligheten till bland annat examinationer begränsas, gör att arbetsbelastningen på myndigheten ökar. Dessutom har flera utbildningar fått flytta fram sina studieperioder på grund av krisen vilket leder till att en del studerande behöver läsa under extra perioder, exempelvis under sommaren, och de studerande kan behöva ansöka om mer studiemedel för extra studier. Med anledning av den rådande belastningen rekryterar CSN nu ett 60-tal nya handläggare.
– Vi behöver begära in fler kompletteringar från de studerande för att kunna bevilja nya studiemedel till hösten. Det kommer att ta mer tid för oss, de studerande och skolorna, säger Kristina Ericson i ett pressmeddelande.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.