Foto: Johan Wingborg/GU.

Besked om höstterminen: blandad undervisning väntar

Förra veckan kom regeringens besked om att låta universiteten och högskolorna återgå till vanlig verksamhet i höst och därmed drogs den nuvarande rekommendationen om distansundervisning tillbaka. Idag meddelar dock Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg att återgången till campus i höst kommer att vara begränsad.

I ett pressmeddelande skriver idag Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg att GU inte kommer att återgå till vanlig undervisning på campus i höst. Det i syfte att fortsätta bidra till minskad smittspridning av covid-19. Istället kommer universitetet inledningsvis att bedriva blandade undervisningsformer i höst. 
– Höstterminen kommer därför att kräva blandade undervisningsformer, det vill säga en kombination av undervisning på campus och digital undervisning. För resor gäller även framgent Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets riktlinjer och rekommendationer. Och fram tills vi meddelar annat fortsätter vi också med tillfälligt hemarbete, att hålla avstånd och att undvika trängsel i våra lokaler, säger rektor Eva Wiberg.

De nya rekommendationerna som regeringen meddelade för en vecka sedan innebär för Göteborgs universitet att man nu kan se över möjligheten till campusundervisning för vissa verksamheter, grupper och utbildningar. Bland annat kommer man att prioritera examinationer som inte är möjliga att genomföra digitalt, praktiska och laborativa inslag, introduktioner för studenter som startar sin utbildning och internationella studenter som är på plats i Sverige.
– Vi är ett stort lärosäte och det kommer att se olika ut för olika studenter beroende på vad och var de studerar. Fakulteter och institutioner kommer att planera så att de allmänna rekommendationerna kan följas, vilket innebär att graden av campusundervisning kommer att skilja sig åt. Planeringen pågår, och alla studenter kommer att få information av sin utbildning, säger Eva Wiberg.

Ytterligare besked om höstens undervisning väntas och Spionen fortsätter bevaka och rapportera om ämnet.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.