Nytt beslut - inget högskoleprov i höst

Ett unisont nej från rektorer för landets 21 lärosäten till regeringens öppning för ett begränsat högskoleprov i höst.

För en månad sedan ställde Universitets- och högskolerådet, UHR, in höstens högskoleprovstillfälle. Beslutet fattades tillsammans med landets lärosäten och mot bakgrund att det inte gick att säkerställa att provet hålls utan risk för smittspridning.

Efter att regeringens utbildningsutskott krävde att provet, trots UHR:s besked, skulle genomföras, öppnade regeringen upp för att provet skulle kunna genomföras för en begränsad grupp av de beräknat 100 000 skrivande.
– Med denna lösning kan UHR begränsa antalet deltagare och därmed göra det möjligt för den som inte har ett giltigt provresultat att kunna skriva provet. Det är dock de ansvariga myndigheterna som måste bedöma när provet kan genomföras på ett smittsäkert sätt, sa Matilda Ernkrnas, sa minister för högre utbildning och forskning, på en pressträff i förra veckan.

Men i ett debattinlägg på Svenska Dagbladets, SvD, debattsida motsätter sig samtliga rektorer ett provtillfälle i höst: 

"Att anordna ett högskoleprov i höst har alldeles för höga risker ur ett smittskyddsperspektiv. Vår bedömning är att det inte går att genomföra på ett säkert sätt.", skriver rektorerna på SvD debatt. Högskolesektorn vill i stället vänta till vårterminen, då provet kan fördelas på två planerade provtillfällen.

De understryker även vikten av att ytterligare resurser tillskjuts för “framtagandet av ett rättssäkert och rättvist digitalt högskoleprov”.

Senare samma dag meddelade Utbildningsutskottets ordförande, Gunilla Svantorp, att utskottet nu ändrar sig och att provtillfället inte kommer att hållas då smittskyddsläget inte medger det, det säger hon i en kommentar till TT.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.