Foto: Pexels/CC00.

Pandemins effekt på utbildningen - Grundlärarprogrammet

Coronapandemin har lett till en ny vardag för såväl studenter som personal vid Göteborgs universitet. Införandet av distansstudier slog extra hårt mot utbildningar med praktiska inslag då campusundervisningen ställdes in i våras. På kort tid har de tvingats ställa in, tänka nytt och göra om. Spionen har pratat med några av de hårdast drabbade utbildningarna för att höra hur de påverkades under våren och vilka erfarenheter de tar med sig in i höstterminen. I del tre av vår artikelserie möter du Elaine Boström och Marie Fredriksson, student respektive programledare för Grundlärarprogrammet.

Elaine Boström minns den första tiden av den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, som en stressig period med mycket ovisshet. Göteborgs universitet hade vid den tidpunkten börjat ställa om till distansstudier men ännu hade man inte fattat några beslut om VFU-kursen inom lärarprogrammet.
– När resten av universitetet gick över till distansstudier var vi fortfarande ute på VFU. Jag som bor i Bergsjön som är ett tätbefolkat område kände mig orolig över att varje dag åka in till centrum på en fullsatt spårvagn. Det hände ofta att spårvagnen blev så fullpackad att jag gick av och väntade på nästa, säger Elaine Boström  

I början av omställningen var närvaron på VFU:n ett stort orosmoment för många av studenterna på de olika lärarprogrammen eftersom att kursen kräver nästintill absolut närvaro.
– Det var mycket som var osäkert just då. Många i klassen var antingen själva sjuka eller hemma för vård av barn och ingen visste riktigt hur det skulle påverka oss, säger Elaine Boström. 

Snabba lösningar

Marie Fredriksson som är programledare för Grundlärarprogrammet upplever liksom Elaine omställningens första tid som orolig och osäker med hög sjukfrånvaro bland både studenter och personal.
– Det första vi gjorde var att bli mer generösa med frånvaron för de studenter som var ute på verksamhetsförlagd utbildning. Vi blev även tvungna att hitta en lösning för studenter som själva tillhör, eller lever med personer i, riskgrupp. Det var många av de studenterna som kände sig oroliga inför VFU-kursen, berättar Marie Fredriksson

För att hitta en lösning för studenterna i riskgrupp tittade man på vilka metoder andra lärosäten hade tillämpat.
– Vi kunde inte göra en medicinsk bedömning så studenterna fick själva ta beslut om de skulle gå ut i år eller dubbelexamineras vid nästa VFU-period. Dubbelexaminering innebär att studenterna vid nästa VFU-kurs kommer examineras mot målen i kursen som inte blev av och den kurs de går just då. Det kanske inte är optimalt men vi behövde få till en lösning snabbt, säger Marie Fredriksson.  

Digitala hinder

På det stora hela upplever Elaine att distansstudierna fungerar bra. Hon tycker att studenterna involveras i planeringen och att man från utbildningens håll är lyhörda för studenternas återkoppling. Hon anser dock att det fortfarande finns möjligheter till förbättring inom vissa områden.
– Jag upplever att de har gjort vad de kunnat och sett till att stämma av hur de kan stötta oss. Vi har fått komma med förslag och synpunkter om hur vi vill att vissa delar av distansundervisningen ska gå till. Mitt intryck är dock att den digitala kompetensen bland lärarna är ojämn och att det finns brister i strukturen i lärplattformen Canvas. Inför varje kurs måste vi studenter avkoda hur varje lärare eller kursansvarig strukturerar upp kursen i Canvas eftersom att alla gör olika och är olika bra på systemet. Vi befinner oss i en konstant förändring av rutiner mellan kurser, säger Elaine Boström. 

Marie Fredriksson håller med om att det finns förbättringsmöjligheter när det gäller den digitala kompetensen.
– Om man skulle ha vetat detta i förväg och kunnat planera för omställningen så hade vi lagt mängder av förberedelser på utbildning och kompetensutveckling. När omställningen infördes från en dag till en annan fick man göra det man kunde, säger Marie Fredriksson.

 Annorlunda hösttermin

 Nu väntar ytterligare en termin med fortsatta distansstudier och trots att det hittills har fungerat bra tror Marie Fredriksson att höstterminen kan bli kämpig för de nya studenterna.
– Det är en stor tröskel att börja studera och vi får se hur det påverkar de nya studenterna. Jag kan tänka mig att det kan kännas tufft för många att påbörja sina universitetsstudier på distans. Men hittills har det gått förvånansvärt bra och jag vill ge en stor eloge till både lärare och studenter som gör det bästa av situationen, säger Marie Fredriksson.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.