Foto: Johan Wingborg/GU.

Pandemins effekt på utbildningen - Kandidatprogrammet i opera

Coronapandemin har lett till en ny vardag för såväl studenter som personal vid Göteborgs universitet. Införandet av distansstudier slog extra hårt mot utbildningar med praktiska inslag då campusundervisningen ställdes in i våras. På kort tid har de tvingats ställa in, tänka nytt och göra om. Spionen har pratat med några av de hårdast drabbade utbildningarna för att höra hur de påverkades under våren och vilka erfarenheter de tar med sig in i höstterminen. I den sista delen av artikelserien pandemins effekt på utbildningen möter du Hedda Lund Andersen och Monica Danielson, student respektive programansvarig för Kandidatprogrammet i opera.

Under en självstudievecka i mars åkte Hedda Lund Andersen för att hälsa på sin familj i Norge. Mot slutet av vistelsen, innan Hedda hunnit återvända till Sverige, meddelade Norska regeringen nationell nedstängning som bland annat innebar stängda gränser. 
– Så fort jag fick veta det hörde jag av mig till programansvarig för att fråga hur jag skulle göra eftersom jag inte hade med mig passet och kunde resa tillbaka, berättar Hedda Lund Andersen.

Bara ett par dagar efter Norges nedstängning fattade Göteborgs universitet beslut om att införa distansundervisning.
– Min första tanke var att jag trodde att vi skulle få ledigt en månad, komma tillbaka vid påsk och att det skulle vara över efter det. Men sedan förstod jag att den här situationen skulle bli långvarig, säger Hedda Lund Andersen. 

Omställningens utmaningar

För Monica Danielson som är programansvarig för Kandidatprogrammet i Opera blev omställningen till distansundervisning en utmaning eftersom en stor del av operautbildningen kräver övning och samarbete på plats.
– I stort sett går inget av det större sceniska arbetet att genomföra på distans. Man måste vara i samma rum om man till exempel ska sjunga ihop med pianist eftersom det lätt blir fördröjningar över zoom. Vi beslutade därför att flytta fram den här typen av undervisningsmoment till höstterminen, berättar Monica Danielson.

Istället för att försöka ställa om hela vårens kurser valde man att fokusera på de delar av utbildningen som gick att genomföra på distans.
– Den individuella undervisningen såsom sånglektioner kunde vi göra via zoom och även en del förberedande arbete som skriftliga analyser inför sceniska projekt. Det var bra att vi kunde genomföra en del på distans men för mig kändes det inte riktigt rättvist mot studenterna. Förutsättningarna blir inte desamma för alla eftersom ens boendesituation och tekniska utrustning är avgörande för att sånglektionerna på zoom ska bli bra, säger Monica Danielson.

Tillbaka på campus

Inför höstterminen har kandidatprogrammet i opera, tillsammans med många av utbildningarna på konstnärliga fakulteten, fått dispens att ha undervisning på campus men med vissa krav och begränsningar.
– Jag har verkligen saknat att vara i skolan och ta del av undervisningen där. Det är något annat att få musicera med pianist och inte behöva sjunga karaoke med inspelat ackompanjemang. Det är trots allt en smittorisk att vistas på campus och för min del hade vi kunnat fortsätta med fler undervisningsmoment på distans. Men jag måste ändå säga att man från utbildningens håll varit duktiga med säkerheten. På sånglektionerna har vi på oss visir och det står plexiglas mellan oss, berättar Hedda Lund Andersen. 

Efter en ansträngd vårtermin på distan är Monica Danielson lättad över att utbildningen får återvända till campus. Till skillnad från Hedda har hon svårt att se fördelar med att bedriva operaprogrammet på distans.
– Det är en analog konstform där man behöver musicera med varandra. Om man ser det ur ett administrativt perspektiv finns det en fördel med distansundervisningen, till exempel blir det färre resor men jag kan inte se att det innebär några fördelar för själva utbildningen. Det är en så liten del som går att genomföra på distans med bibehållen kvalitet, säger Monica Danielson. 

Drabbad bransch

Under omställningen upplever Monica Danielson att både lärare och studenter har hanterat situationen väl trots de svåra förutsättningarna.
– Jag upplever att både studenter och lärare har varit förstående inför den här situationen och gjort sitt allra bästa av en kass situation. Det finns just nu en stor otrygghet inom kultursektorn som har drabbats hårt av coronakrisen. Jag märker även att studenterna känner en oro inför den bransch och arbetsmarknad som väntar efter examen, säger Monica Danielson.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.