Foto: Pixabay/Creative Commons CC00.

Antalet utlandsstuderande minskar - USA tappar flest

Personer som studerar med studiemedel i utlandet har under de senaste fem åren minskat. Det visar nya siffror från Centrala studiestödsnämnden, CSN, som varje år kartlägger antalet utlandsstuderande med studiemedel. Enligt kartläggningen tappar USA flest utlandsstuderande från Sverige.

Sedan läsåret 2014/2015 har det totala antalet utlandsstuderande minskat med 5300 studerande, ett tapp på ungefär 1000 studerande per år. Det land som tidigare höll topplacering som det mest populära landet för utlandsstudier, USA, är också det land som tappar flest antal utlandsstuderande från Sverige. 
– En förklaring till att färre studerar i USA kan vara coronapandemin och den allmänna oro som varit i vissa delar av landet, säger Jennie Nilsson, analytiker hos CSN.

Det land som nu tar över USA:s tidigare topplacering är Storbritannien och för andra året i rad placerar sig även landets huvudstad, London, i topp som den mest populära studieorten för eftergymnasiala studier. Efterfrågan verkar inte ha påverkats trots de många turerna kring Brexit och hur det eventuellt kan komma att drabba möjligheten till utlandsstudier efter utträdet. 

Näst efter London placerar sig Köpenhamn och därefter Riga som de mest eftertraktade studieorterna. Riga och Lettland har under de senaste åren ökat i popularitet, särskilt när det gäller läkarstuderande utomlands. Men det är fortfarande Polen som är mest attraktivt för svenskar som vill studera medicin utomlands. 

Av de som studerade utomlands med studiemedel läsåret 2019/2020 var 17 700 free-movers (studier där den studerande själv plockar ihop sin utbildning), 6 800 var utbytesstuderande och 2 100 läste språkkurser.

De tio mest populära skolorna och skolorterna vid eftergymnasiala studier

Orter:
1. London 
2. Köpenhamn 
3. Riga 
4. Singapore 
5. Sydney 
6. Santa Monica 
7. Gdansk 
8. Paris 
9. Seoul 
10. Oslo  

Skolor:
1. Riga Stradins University, Lettland
2. Copenhagen Business School, Danmark
3. Santa Monica College, USA
4. Medical University of Gdansk, Polen
5. Lithuanian University of Health Sciences, Litauen
6. Nanyang Technological University, Singapore
7. Santa Barbara City College, USA
8. University of Aberdeen, Storbritannien
9. Köbenhavns University, Danmark
10. National University of Singapore, Singapore

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.