Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet, Pexels/CC00

Högskoleministern till studenter: "Skärp er"

Med anledning av den senaste tidens ökade smittspridning bland universitets- och högskolestudenter höll idag Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, en pressträff tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Sveriges förenade studentkårer.
– Universitetet kan inte bli coronakluster, säger Matilda Ernkrans.

Antalet bekräftade fall av corona ökar i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten sker för tillfället den största ökningen i åldersgruppen 20-29 år, den grupp som majoriteten av universitets- och högskolestudenter tillhör. Sedan höstterminens start har flera av landets lärosäten rapporterat om ökad smittspridning i samband med studentaktiviteter.
– Ni är alldeles för många studenter som inte tar ansvar och nu måste ni skärpa er. Vi kan inte ha att högskolor och universitetscampus blir coronakluster, säger Matilda Ernkrans.

Över 200 studenter i åtta av landets regioner har smittats av coronaviruset och enligt Johan Carlsson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, beror smittspridningen på aktiviteter kopplade till  studentfester, insparksaktiviteter men även privata fester där studenter deltar.
- Hittills har 200 studenter smittats den här hösten, och det är mycket stor risk att det blir fler, säger Johan Carlsson.

Johan Carlsson säger under presskonferensen att man i Europa har sett att smittspridning bland studenter lett till en allmän spridning i samhället och att det därför är viktigt öka medvetenheten bland svenska studenter.
– Smittspridningen på universitet och högskolor riskerar snabbt att spilla över på det övriga samhället. Universitetsutbrotten har på många håll i Europa varit en drivande kraft i den ökning av spridning som vi har sett. säger Johan Carlsson.

Högskoleminister Matilda Ernkrans säger att det ännu är för tidigt att återgå till ett normalt studentliv. På frågan om det kan komma att bli aktuellt att stänga campus svarar ministern att lokala smittskyddsläkare tillsammans med universitetsledning idag kan stänga ner universitet och högskolor om smittspridningen blir för hög eller omfattande. 
–  Vi är i ett läge där vi behöver ta ett omtag och där var och en kan ta ansvar. Studenterna har ett ansvar att minska smittspridning men om det inte fungerar så är det som återstår att återgå till distansundervisning, säger Matilda Ernkrans. 

Spionen fortsätter att följa rapporteringen om smittspridning bland universitets- och högskolestudenter. 

Här kan du läsa vår tidigare rapportering:
Ökning av klustersmitta i samband med studentfester - GU ännu inte drabbat 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.