Foto: Ludvig Hjelm.

Äntligen fler studieplatser på Pedagogen! Men varför ska det ta sådan tid?

De senaste månaderna har jag som ordförande för Göta studentkårs Utbildningsvetenskapliga sektion drivit frågan om fler studieplatser för Pedagogens studenter. Tillgängliga studieplatser på Pedagogen är centralt med tanke på hur stor del av lärarstudenters utbildning som består av självstudier och de fåtal platser som idag finns alldeles för otillräckliga.

Till en början var det som att tala till en vägg. Oavsett hur många möten jag påtalade behovet av fler studieplatser på kom processen ingenstans, och jag var beredd att skriva en starkt kritisk artikel till Spionen för att skapa förändring. 

Så plötsligt, under den här veckan, som en blixt från klar himmel kom äntligen fakulteten överens om att öppna upp Pedagogen mer, så som andra fakulteter vid Göteborgs universitet gjort redan inför terminsstart. Nu kan äntligen fler av Pedagogens studenter få möjligheten att studera på Pedagogen, vilket faktiskt talar för en lägre smittorisk eftersom studieplatser på Pedagogen är mer rymliga än de vid exempelvis i trånga studentlägenheter.

Frågan jag har ställt mig sedan dess är varför det här har behövt ta så lång tid? Nästan halva höstterminen har passerat, och studenters psykosociala hälsa står på spel. Om andra fakulteter har kunnat öppna upp, och en förmodad dialog kring coronaviruset har funnits fakulteter emellan, varför har Pedagogen inte kunnat öppna tidigare? 

Självklart är jag glad över att äntligen se en förändring, speciellt eftersom jag tar mitt uppdrag som företrädare för studenterna på allra största allvar. Det är för studenterna som Göta studentkår arbetar, något annat vore otänkbart. Men att det har behövt ta så här lång tid är för mig orimligt.

Nu när jag har sett att förändring trots allt kan ske känner jag mig hoppfull även kring andra förbättringsmöjligheter för studenter. Bland annat arbetar jag just nu med följande tre frågor: att arrangera en säker inspark VT21, att Canvasrutiner för studenter i olika kurser ska vara likadana samt för att få till bättre kursvärderingar.

Men om du har en helt annan fråga för oss studentkårer att driva, så tveka inte att höra av dig. Det går att påverka sin studiesituation! Vi arbetar för studenter och det är studenterna som är grunden för universitetet. Glöm aldrig det.

Felix Larsvik
Ordförande för Göta studentkårs Utbildningsvetenskapliga sektion.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.