Montage: Stefan Ideberg/GU, Pixabay.

Göteborgs universitet fattar nytt inriktningsbeslut

Med anledning av den snabbt ökande spridningen av coronaviruset har regeringen infört ytterligare åtgärder för att bidra till minskad smittspridning. Det senaste beslutet om att begränsa deltagarantalet vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har fått Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg att se över de egna rekommendationerna och revidera det tidigare inriktningsbeslutet för höstterminen. 

Under en presskonferens den 20 november meddelade regeringen att man fattat ett nytt beslut om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av den snabbt ökande smittspridningen i flera av landets regioner.

Det nya beslutet, som börjar gälla från och med den 24 november, innebär att högst åtta personer får delta vid den här typen av sammankomst. Även om beslutet inte omfattar andra typer av sammankomster eller sociala tillställningar har regeringen uppgett att regeln ska vara normerande för hela samhället.

Med anledning av detta samt Västra Götalandsregionens skärpta restriktioner har Göteborgs universitet sett över de egna rekommendationerna. Vid ett extrainsatt ledningsråd fattade rektor Eva Wiberg beslut om att revidera det tidigare inriktningsbeslutet för höstterminen. I universitetets senaste beslut framgår tydligt att regeringens nya begränsning om maximalt åtta deltagare ska gälla som huvudregel även om GU:s verksamhet inte formellt faller under allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
– Vi är många som nu är oroar oss för den ökade smittspridningen och undrar vad mer vi kan göra för att stävja den. För universitetet handlar det om att hitta balansen mellan att bidra till minskad smittspridning samtidigt som vi fortsatt bedriver utbildning av god kvalitet, säger rektor Eva Wiberg i ett pressmeddelande.

I det nya beslutet lämnas dock möjlighet att avvika från huvudregeln om att samla högt åtta personer i de fall där man bedömer det som nödvändigt. Beslutet sker i sådant fall på institutionsnivå efter att prefekt rådgjort med dekan.

Om det nya beslutet kommer att påverka tentamensskrivningar på plats eller om dessa kommer att undantas från huvudregeln är dock oklart. Mellan 24 november och 24 december har GU sedan tidigare planerat att hålla tentor i skrivsalen på Viktoriagatan för totalt 5800 studenter. Något som bland annat kritiseras av Göteborgs universitets studentkårer, Gus.
– Vi har gått ut med ett ställningstagande där vi är helt emot att ha examensskrivning på plats i skrivsalen på Viktoriagatan. Under hösten har vi varit delaktiga i att planera smittsäkra tentor men vi anser inte att det är förenligt med de nya råden att hålla tentor på plats. Vi vill att GU möjliggör för studenterna att skriva tentorna hemifrån, säger Julia Nyberg vice ordförande för Gus.  

Det nya inriktningsbeslutet gäller från och med den 24 november 2020 till 19 januari 2021 och ett beslut om tentamensskrivningarna under samma period väntas komma i början av nästa vecka.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.