Montage: Eva Dahlin/UHR.

Tre högskoleprov möjliga under 2021 - två prov till våren

Universitets- och högskolerådet meddelar att man kommer kunna anordna tre högskoleprov under 2021. Precis som under hösten planeras nästa års provtillfällen att anordnas med begränsningar.

Turerna kring högskoleprovet har varit många sedan coronapandemins utbredning i Sverige. I augusti fick Universitets- och högskolerådet, UHR, i uppdrag av regeringen att ta fram fler högskoleprov för att kunna genomföra provskrivningarna på ett smittskyddssäkert sätt.

Nu meddelar UHR tillsammans med högskoleprovets nationella samordnare Peter Honeth i en delredovisning till regeringen att tre högskoleprov kan anordnas under 2021 med två provtillfällen under våren 2021. Precis som under hösten kommer nästa års högskoleprov att hållas med vissa begränsningar.
– Jag menar att man ska genomföra två prov i vår. Ett den 13 mars och ett den 18 maj, säger Peter Honeth till Sveriges radio Ekot. 

Begränsningarna som införs vid vårens högskoleprov innebär ett maxtak på 35 000 personer per provtillfälle och att endast personer som fyller 19 år under 2021, eller är äldre får anmäla sig till nästa års högskoleprov. Men myndigheten ser även över fler eventuella begränsningar till nästa års högskoleprov för att man snabbt ska kunna anpassa sig efter rådande läge.

Anmälan till vårens högskoleprov öppnar i januari och de som anmäler sig till provet kommer inte att ges inte möjlighet att välja provtillfälle utan kommer att tilldelas en plats till ett av de två datumen av UHR.

Även om UHR planerar att anordna totalt tre provtillfällen under 2021 menar den nationella samordnaren Peter Honeth att man ännu inte med säkerhet kan säga om eller hur proven kommer att kunna genomföras.
– Självklart är det här helt och hållet beroende på hur coronasituationen ser ut. Och det betyder att det inte går att ge någon garanti för att proven kommer genomföras på det här sättet, säger Peter Honeth till Ekot. 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.