Foto: Pexels / Creative Commons CC00.

GU fattar nytt beslut kring salstentor

Efter att ha infört ytterligare restriktioner och ett nytt inriktningsbeslut för höstterminen fattar nu Göteborgs universitet beslut kring salstentor. Från och med den 24 november begränsas tentamensskrivningar i Viktoriasalen och digitala tentor i hemmiljö utökas.

Vid ett extrainsatt möte fattade igår universitetsdirektör Anna Lindholm beslut om att endast tillåta examinationer i skrivsalen på Viktoriagatan som godkänns av prefekt och dekan. Detta för att följa Göteborgs universitets nyligen utökade restriktioner och nya inriktningsbeslut som fattades för att bidra till minskad smittspridning av coronaviruset.

De sedan tidigare planerade salstentamina som skulle hållits för 5800 studenter mellan 24 november och 24 december har kritiserats av bland annat Göteborgs universitets studentkårer, Gus, som för ett par veckor sedan gick ut med ett ställningstagande där de är starkt kritiska till att låta hålla tentamensskrivningar på plats.
– Vi är helt emot att ha tentamensskrivningar på plats i Viktoriasalen även om de sker i en smittsäker miljö. Vi anser att det inte bara är själva skrivtillfället som är en risk utan även allt runtomkring. Dels att ta sig till Viktoriasalen i rusningstrafik men också stå utanför och vänta med upp till 192 studenter, säger Julia Nyberg, vice ordförande för Göteborgs universitets studentkårer.

De examinationer som inte får tillstånd att hållas i Viktoriasalen kommer istället att erbjudas via universitetets digitala system för salstentamen, DISA i hemmiljö, som användes under våren när universitetet först ställde om till distansundervisning. Men den nya tentamenssituationen med digitala salstentor har kritiserats och lett till en ökning av disciplinärenden.
– Digitala salstentor är utformade för att minska risken för att kunna fuska eller anklagas för fusk. Men det vi ser från i våras är att många disciplinärenden handlar om otydliga regler och instruktioner, man menar inte att fuska men eftersom instruktionerna är otydliga kan det tolkas så. När man utformar tentorna kan man inte låtsas som att man sitter i em tentamenssal utan böcker och tillgång till internet utan det gäller att utforma tentorna utifrån rätt förutsättningar, säger Julia Nyberg, vice ordförande för Gus.

Hon fortsätter:
– Vi vet att det krävs resurser, framförallt i form av tid, för att omforma tentor. Lärarna behöver tid att tänka igenom sådana tentor och behöver stöd som finns att få via PIL-enheten (enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande). Vi är tydliga med att vi tycker att universitetet ska ge lärarna möjlighet att vidareutbilda sig inom detta.

Det nya beslutet för salstentamina börjar att gälla från den 24 november till och med den 18 januari.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.