Foto: Pexels / Creative Commons CC00.

Reseavrådan förlängs - så här påverkas utbytesstudierna

Måndag den 1 februari är sista dag för Göteborgs universitets studenter att ansöka om utbytesstudier. Trots Coronapandemin och Utrikesdepartementets förlängda reseavrådan till länder utanför EU ser man redan nu ett stort intresse för utbytesstudier och praktik utomlands bland GU:s studenter. Men vad gäller för den som är intresserad av ett utbyte?

Den 26 januari meddelade Utrikesdepartementet, UD, att den tidigare reseavrådan till länder utanför EU/EES och Schengen förlängs till och med den 15 april. För att beviljas utbytesstudier och praktik utomlands genom Göteborgs universitet är en grundläggande förutsättning att utbytet ska ligga i linje med UD:s rekommendationer.
– För att delta i utbytesstudier i de fall där UD avråder från icke-nödvändiga resor krävs ett godkännande av ansvarig prefekt. Det är upp till respektive institution att göra den bedömningen, säger Klara Ljungberg, internationell handläggare vid International Centre på Göteborgs universitet. 

En annan förutsättning för att utbytesstudier ska kunna bli av är att respektive mottagarländer och lärosäten är beredda att ta emot studenterna. Detta gäller oavsett om det är ett land och lärosäte inom eller utanför EU/EES och Schengen. Och trots det osäkra läget finns ett fortsatt stort intresse bland GU:s studenter att delta i utbyten.
– Vi har kunnat se ett stort intresse bland studenterna trots rådande osäkerheter kring framtiden. Det är många som har hört av sig under våra drop-in-tider och ställt frågor om utbyten så det blir roligt att se hur många ansökningar det blir till slut, berättar Klara Ljungberg. 

För den som ansöker om utbytesstudier är det dock viktigt att förbereda sig på att omständigheterna snabbt kan komma att förändras eller att utbytet kan ställas in. Studenterna uppmanas ocks hålla sig uppdaterade på ny information och riktlinjer. Men liksom Göteborgs universitet erbjuder många av de utländska lärosätena alternativa lösningar genom virtuella utbyten och distansundervisning. 

Hur framtida utbyten kommer att se ut och på vilket sätt de kommer att ske är fortfarande svårt att förutse eftersom att förutsättningarna snabbt kan förändras. 
– Vi hoppas självklart att förutsättningen ser sådan ut att man återgår till en normalitet på ett säkert sätt. VI har börjat bli vana vid att hela tiden arbeta med två spår i huvudet samtidigt - planera för fysisk mobilitet men med kort varsel kunna ställa om till digital. Och jag tror även att studenterna börjat vänja sig vid att förutsättningarna för utbytesstudier snabbt kan ändras utifrån det osäkra världsläget, säger Klara Ljungberg. 

Mer information om ansökan och urval till utbytesstudier finns på studentportalen.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.