Foto: Violetta Kovacka.

Rektorn avsätter pengar till nytt utbildningspaket

Under de senaste åren har studentkårerna vid Göteborgs universitet fått svårare att rekrytera nya medlemmar. Inte minst under pandemiåret då insparksaktiviteter och sociala evenemang, genom vilka kårerna vanligtvis når ut till och rekryterar nya medlemmar, ställts in. Som en del av en ny digital utbildningssatsning ska  utbildningsenheten vid GU tillsammans med studentkårerna skapa informationsfilmer om studentinflytande. Kårernas förhoppning är att filmerna ska hjälpa dem nå ut till nya medlemmar.

Under pandemiåret har studentkårerna vid Göteborgs universitet vittnat om utmaningar med att bedriva kårverksamheten och rekrytera nya medlemmar jämfört med tidigare år. Men tendenser till det medlemstapp man mött under pandemiåret har märkts av redan tidigare och länge har man fört diskussioner om hur att nå ut till fler.
– Det har pågått en diskussion länge inom kårvärlden om att det vore bra ifall Göteborgs universitet hade mer information till både medarbetare och studenter om studentrepresentation och hur det funkar. Man har sedan tidigare pratat om att skapa informationsfilmer, berättar Daniel Johansson, ordförande för Göta studentkårs humanistsektion.

Med anledning av pandemin och de utmaningar som samtliga studentkårer i Sverige mött under den senaste tiden har regeringen avsatt totalt 25 miljoner kronor till lärosätena att fördela till kårerna. Vid Göteborgs universitets studentkårers senaste frukostmötet med rektor Eva Wiberg diskuterades hur det extra stödet från regeringen ska användas.
– Vi diskuterade huruvida pengarna skulle gå till våra verksamheter eller användas till att skapa de här rekryteringsfilmerna som tidigare varit uppe som förslag. Rektor sa då att tillskottet från regeringen ska gå till kårerna och att filmerna istället ska finansieras direkt av GU, säger Daniel Johansson.

Enligt Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg finns flera anledningar till att man nu tar steget att påbörja satsningen med utbildningsfilmerna. 
– Det är flertalet anledningar till initiativet. Dels utifrån tidigare kartläggningar, tillsyner och ett behov men även utifrån en efterfrågan från studentrepresentanter och verksamheten att digitalisera utbildningsinsatser för studentinflytande, berättar rektor Eva Wiberg. 

Ännu finns inget formellt beslut för projektet men det förberedande arbetet är i rullning och i det utgår man från ett tidigare förslag.
– Utbildningsenheten har fått i uppdrag att fortsätta med det arbete som de påbörjade tillsammans med studentkårerna under 2019 och de inväntar nu studentrepresentanter till en arbetsgrupp. Förslaget från 2019 behövde utvecklas och kompletteras med bland annat offerter. Förhoppningsvis får jag ett underlag och kan gå vidare med beslut under mitten av vårterminen, säger rektor Eva Wiberg. 

Även om filmerna syftar till att hjälpa kårerna med att sprida information om verksamheterna kommer inte kårerna själva stå som avsändare, det kommer istället Göteborgs universitet att göra. 
– Tanken är att filmerna fungera som ett slags utbildningspaket och visa hur studentinflytande vid GU samt kårernas verksamhet fungerar. Förhoppningen, från mig och oss, är att det här ska fånga in både de som är intresserade och de som ännu inte är intresserade. Om filmerna kommer direkt från universitetet tror jag det finns potential att det får ett större genomslag i och med att GU visar att studentrepresentation är angeläget även från universitetets håll, säger Daniel Johansson.

Daniel Johansson tror att just satsningen på filmer är ett bra första steg mot att kunna rekrytera fler medlemmar och att rektorns initiativ betyder mycket för kårerna.
– Det är ett tecken på välvilja från rektor och att det visar att när man säger att vårt arbete är viktigt så menar man det, säger Daniel Johansson.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.