Foto: Pexels/CC00.

Staden Paris får egen kurs på GU

Du kanske är villrådig och osugen på att bestämma dig för en konkret yrkesutbildning men längtar till att få ta dig ut i världen igen och drömmer om Europas storstäder? Kanske Paris? Då kan läsa på om staden genom att söka till den nya kursen: Paris som idéhistorisk miljö - 800 år, som startar till hösten.

Paris är en stad med rik historia och en stad som redan på medeltiden var populär bland studenter som vallfärdade dit från hela Europa. Sedan dess har staden varit med om revolutioner, varit en plats där nya politiska ideologier fötts och ett konstnärligt centra.

Cecilia Rosengren, docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, är en av de kursansvariga och menar att staden alltid varit avgörande för nya tankar, kultur och vetenskap i människans historia.
– Staden är ett sammanhang där föreställningar om människan, samhället och naturen sammanstrålar, i såväl teori som praktik. Hur har människor genom åren betraktat och filosoferat kring det vi kallar en stad? Vilka värderingar har varit knutna till staden? Sådana frågor kommer vi att ta upp på kursen, säger hon i ett pressmeddelande på Göteborgs universitets hemsida.

Hon menar att Paris, som genomlevt många revolutioner och som varit en försöksplats för olika politiska styrelseformer, egentligen inte går att göra rättvisa genom en kurs som den här men om hon får välja en period att peka ut som mest intressant så är det den där kvinnorna får ta mer plats.
– Paris är alltid en fascinerande stad – men måste jag välja skulle jag lyfta fram det salongsliv under 1600- och 1700-talen som gjorde att kvinnor kunde ta del i det intellektuella livet på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Det fanns praktiskt taget inga utbildningsvägar för kvinnor, men Parissalongerna, som ofta leddes av en kvinna, skapade ett sammanhang för kvinnor och män att mötas som intellektuella varelser, säger Cecilia Rosengren. 

Kursen kommer att fokusera på staden Paris och dess rika historia, men även innehålla en övergripande diskussion om staden som begrepp. Den ges online med föreläsningar och diskussioner i grupp. Den har även ett praktiskt moment då man som student får söka material i digitala arkiv.


Sök senast 15 april på antagning.se och läs mer om kursen här.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.