Göteborgs universitets studenter positiva till vaccinering

I en enkätundersökning som Spionen genomfört i syfte att undersöka hur GUs studenter ställer sig till vaccinering mot covid-19, svarade 91 procent av de som deltog att de var positiva till vaccinet.

– Det är en siffra som inte överraskar mig. I de flesta undersökningar är mellan 80 och 90 procent är positiva till vaccinet, säger Ali Harandi, forskare i immunologi vid Göteborgs universitet.

Skulle en liknande enkät genomförts i april förra året menar han att resultatet skulle se annorlunda ut.
– Många börjar tappa tålamodet och vill gå tillbaka till en normal vardag utan restriktioner och det är något som vaccinet kan erbjuda tids nog. Sedan är denna undersökning gjord med unga studenter som gärna vill ut och kanske festa, vilket också bidrar till den höga siffran. Man vill gå tillbaka till det normala, säger han.

Hos de övriga, 9 procent av de svarande, som inte ville ta vaccinet angav hälften oro för potentiella bieffekter som anledning. Resten av de svarande i samma kategori angav att de redan hade antikroppar eller ansåg viruset inte farligt nog för dem. 

Ali Harandi kan se mönster i tankesättet hos de som redan har antikroppar eller som inte anser viruset farlig nog, men han vill understryka vikten av att vaccinera sig. Om det rör sig om rädsla för eventuella bieffekter, likt de blodproppar som rapporterats i samband med vaccinering med Astra Zenecas vaccin, menar han att det går att undvika och ta just det vaccinet.
– Risken att det sker en allvarlig bieffekt är väldigt liten. Det är 1 av 100 000 som får det, och de är även genetiskt disponerade för det, säger Ali Harandi.


Ali Harandi, forskare på avdelningen för mikrobiologi och immunologi vid Sahlgrenska akademin. Foto: Johan Wingborg. 


Han förklarar att vaccinet bör ses som en solidaritetshandling. Den som är ung och inte orolig för viruset, hjälper samhället att nå en flockimmunitet och undviker att föra smittan vidare.
– Även om de äldre vaccineras före de yngre har vaccinen inte hundra procent skydd mot viruset, säger Ali Harandi. 

Trots vaccineringen och de samlade åtgärder som tas världen runt, dröjer det än innan vi har pandemin inom kontroll, menar Ali Harandi.
– Varje år dör 5 miljoner på grund av HIV, tuberkulos och malaria. Det skrivs inte alls mycket om det. Jag skulle säga att coronaviruset inte kommer vara lika aktuellt om ett år, men att själva viruset komma fortfarande finnas kvar, säger han.

 

SPIONENS ENKÄT I SIFFROR

302 studenter från Göteborgs universitet svarade på Spionens enkät som skickades ut via Göteborgs univeristets Studentportal, via studentkårerna samt genom spridning i Spionens forum.

 

91% svarade att de kommer att vaccinera sig mot covid-19

9% svarade att de inte kommer att vaccinera sig mot covid-19

 

45% ville inte vaccinera sig på grund av rädsla för potentiella bieffekter 
30% svarade att de redan hade antikroppar, eller inte var oroliga för viruset
Resterande svarade att de var rädda för sprutor, inte litar/tror på vaccin eller att de var allergiska mot vaccinet.

 

62% av de som svarade på enkäten var 18-25
26% var 26-35
Resterande var 36 år eller äldre.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.