Sara Gabrielsen, en av GUs studentrepresentanter som varit med sedan starten för Eutopia. Foto: Violetta Kovacka.

GU värd för Eutopia Week

Den här veckan är Göteborgs universitet värd för och vårterminens organisatör av Eutopia Week. Tillsammans med fem andra lärosäten ska GU frammana en unik allians mellan olika institutioner i Europa. Under veckan lyfts bland annat frågor om högre utbildning, inkludering och projektets utbildningsmodell.

Projektet Eutopia startades i december 2019 efter att EU-kommissionen året dessförinnan utlyst medel för att skapa fördjupade och strategiska samarbeten mellan olika lärosäten i Europa. Göteborgs universitet tillsammans med fem andra lärosäten bildade Eutopia, som då var ett av de första nätverk som fick medel i syfte att rusta Europas unga till att kunna anta framtidens globala utmaningar. Förutom Göteborgs universitet är lärosäten från Barcelona, Ljubljana, Bryssel, Paris och Warwick också med i projektet. Här är alla välkomna, experter, forskare, lärare och studenter.

Eventet hålls en gång per termin och anordnas nu i GUs regi för tredje gången. En av Göteborgs universitets studentrepresentanter, Sara Gabrielsen, har varit med sedan Eutopia startades och sitter nu i en arbetsgrupp för att utveckla deras utbildningsmodell. Hon berättar om tisdagens webbinarium som handlade om just utbildning.
– Vi diskuterade Eutopias utbildningsmodell där tanken är att inspirera studenter och lärare att skapa en “learning unit”. Vi skulle då jobba interdisciplinärt och erbjuda både gamla och nya kurser genom de olika universiteten. Jag ser en stor potential för utbildningsmodellen och framtiden för Eutopia, säger Sara Gabrielsen.

Ett annat ämne som diskuterades under veckan är HyFlex - en kombination av hybrid och flexibel inlärning. Studenter ska kunna studera både fysiskt och online som ett led i att säkerställa alla ska ha möjlighet att bli inkluderade.

Förra våren var projektets sammankomst planerad att hållas på plats i en av städerna, men i och med pandemin fick man tänka om. Efter att ha hållit två digitala träffar, upplever årets deltagare att man i år hittat en bra form som lockat många deltagare. 
– Det positiva med att det är digitalt är ju att fler studenter har möjlighet att delta på eventet. Men för mig som studentrepresentant är det så klart spännande att få åka till ett annat land och få träffa andra studentrepresentanter på deras hemmaplan, säger Sara Gabrielsen.

Inom ramarna för Eutopia håller man nu på att jobba fram en ny akademisk modell, där lärosäten från medlemsstäderna tillsammans ska arbeta för och dela med sig av sina kunskaper samt främja inkludering. Arbetet är fortfarande i sin linda i form av ett pilotprojekt där de aktiva för fullt utvecklar och optimerar konceptet. 

De olika programpunkterna har delvis varit öppna för alla att delta i. Imorgon fredag kommer bland annat rektor Eva Wiberg hålla i en avslutningsceremoni där veckan kommer summeras och dit alla är välkomna.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.