Foto: Johan Wingborg.

Göteborgs universitet delvis ansvariga för höstens e-posthaveri

Den 18 september förra året havererade många av Göteborgs universitets servrar vilket bland annat ledde till att hälften av medarbetarna på universitetet blev av med sin e-post och kalender. Nu har en internrevisionen lämnat rapport i ansvarsfrågan. Enligt rapporten ligger ansvaret för haveriet på både GU och leverantören av e-posten.

– Vi delar slutsatserna om att ansvaret för konsekvenserna vilar på båda parter. Nu behöver vi nogsamt analysera vår del av ansvaret och se vilka ytterligare åtgärder som kan göras, exempelvis gällande interna rutiner, för att undvika att något liknande händer igen, säger rektor Eva Wiberg i ett uttalande.

Att servrarna havererade från förra hösten berodde på ett mjukvarufel redan från  fabrikationen. Felet gjorde att diskarna slutade att fungera efter 40 000 timmar av användning. Detta var något som tillverkaren konstaterade men IT-enheten på GU och underleverantören förblev ovetandes om på grund av oklarheter i gällande serviceavtal. Därmed installerades aldrig uppdateringen för mjukvaran som kunde ha åtgärdat felet från första början.

Denna anledning anses vara en av fem identifierade huvudfrågor som varit avgörande i ansvarsfrågan. En annan orsak var att Göteborgs universitet inte haft en säkerhetskopiering för sina servrar som kraftigt kunnat minska den påverkan som fabrikationsfelet orsakade initialt. 

Utöver detta riktas kritik mot IT-enheten dels för att de sedan tidigare bedömt vissa av universitetets hårddiskar vara “utom fara”, något som senare visat sig vara en missbedöming då även dessa slagits ut i haveriet samt för att inte ha informerat om risker som upptäcktes månaden innan septembers haveri. Information som man menar hade lett till högre instanser som i sin tur kunnat leda till lägre påverkan på systemet.

Internrevisionen bedömer också att femte området i ansvarsfrågan ligger på it-leverantören Atea som borde tagit mer ansvar gällande buggarna i sitt system från första början. Universitetsdirektören har fått i uppdrag att  säkerställa att IT-miljön utifrån internrevisionens rekommendationer.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.