Foto: Samuel Petersson

Göteborgs universitets klimatavtryck redovisas i ny utredning

En klimatbelastningsutredning som redovisar det koldioxidutsläpp som Göteborgs universitet bidrar med, har nyligen släppts. Initiativet till utredningen togs av den arbetsgrupp som arbetar för att de mål som ställts inom Klimatramverket, nås.

Syftet med klimatutredningen är att ge Göteborgs universitet tillgång till en struktur för en koldioxidbudget. Budgeten ska senare tjäna som ett digital och visuellt beslutsstödssystem som ska visa den totala klimatpåverkan för hela universitetets verksamhet. För att få en klar överblick ska en indelning göras så långt ner som på institutionsnivå. Budgeten ska även ge universitetet möjligheten till en bättre översikt avseende hur lärosätet ligger i linje med Klimatramverkets mål att halvera utsläppen till 2030.
– För att kunna halvera utsläppen måste vi veta hur själva organisationen Göteborgs universitets utsläpp ser ut. Härefter vill vi gå vidare med hur att arbeta för att kunna ligga i linje med både Klimatramverkets mål samt regeringens mål att minska utsläppen till noll procent år 2045, säger Fredrik Högberg, hållbarhetssamordnare på Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, som är en del av Göteborgs universitet och Chalmers.Fredrik Högberg. Foto: Privat. 


Göteborgs universitet har sedan flera år tillbaka ett miljöledningssystem och en utvecklad metod som kan räkna ut koldioxidutsläppen från tjänsteresor och energianvändning. Dock finns det inget system som mäter koldioxidpåverkan från inköp av varor och tjänster.

Klimatbelastningsutredningen beräknar vilken universitets klimatpåverkan var för 2019-2020. Den inkluderar en stor del av indirekta och direkta utsläpp från Göteborgs universitets inköp av varor och tjänster, inklusive utsläppen från transport och användning av energi. För året 2019 är transport och resor den största faktorn för utsläpp. Därefter följer utsläppen för tjänster och varor. För 2020 är den största tjänster den mest framträdande utsläppsfaktorn, följt av utsläpp kopplade till varor och fastigheter.

Klimatavtryck för senaste året minskade dock med 14 procent från året innan, vilket ses som en direkt effekt av pandemin.
– Anledningen till minskningen 2020 är att vi inte åkt lika mycket flyg, helt enkelt. Alla fakturor från de senaste två åren har blivit beräknade genom att omvandla kronor till per kilo koldioxid, säger Fredrik Högberg.

Utredningen utfördes av företaget Svalna, som har i uppdrag att beräkna verksamheters klimatavtryck. Denna utredningen ska ligga till grund för en koldioxidbudget som ska vara tillgänglig på en institutionell nivå där GUs prefekter kommer kunna se den egna institutionens enskilda klimatavtryck. Beslutsstödssystemet kallas Svalnas Carbon Intelligence System och är fortfarande under utveckling.
– När vi får denna budget att fungera bra kommer varje prefekt kunna se, nästan i realtid, hur institutionen ligger till. Minskar vi våra utsläpp, så som rektor säger och Klimatramverkets mål är att vi ska göra, eller behöver vi se över ytterligare delar i vårt klimatarbete? Det kan vara att vi ska arbeta med klimatsmarta inköp, eller att man behöver återbruka, till exempel skrivbord från en annan institution. Vi hoppas att denna koldioxidbudget kommer vara ett bra verktyg för cheferna för att sedan minska utsläppen, säger Fredrik Högberg.

Arbetsgruppen för Klimatramverket och Göteborgs universitet fortsätter nu sitt gemensamma arbete för att minska koldioxidutsläppen för lärosätet.
– Vi har diskuterat om att samarbeta med andra företag, till exempel energibolag som har med fjärrvärme och el att göra, för att göra universitetet ännu mer hållbart. Med denna koldioxidbudgeten öppnar vi även upp för institutionerna att komma med egna förslag och metoder. Sedan tror jag inte arbetsgruppen kommer ha svårt att hitta nya verktyg som kan sättas i händerna på universitetet. Samt att de kommer fortsätta arbeta på att hitta nya medel för att nå halveringen, säger Fredrik Högberg.

 

GUs klimatavtryck

Göteborgs universitets klimatavtryck har beräknats 41,0 kton koldioxidutsläpp för 2019 och 35,1 kton koldioxidutsläpp för 2020.

 Största utsläppskategorierna 2019: 

  • Transport & resor (25%)

  • Tjänster (24%)

  • Varor (21%)

Största utsläppskategorierna 2020:

  • Tjänster (29%)

  • Varor (26%)

  • Fastigheter (19%)

 2020 minskade transport & resor med 56% och mat & logi med 64%.

Mellan 2019 och 2020 ökade utsläppen för kategorierna varor med 10%, tjänster med 3% och 1% på fastigheter.

2019 låg klimatavtrycket på 1,5 ton koldioxidutsläpp per helårsstudent.

2020 låg klimatavtrycket på 1,2 ton koldioxidutsläpp per helårsstudent.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.