Karin Bylund. Foto: Hugo Gustafsson.

Studenter uppmärksammas som hållbarhetshjältar i ny kampanj

Gothenburg Student Sustainability Hub har nyligen lanserat en kampanj på Instagram där så kallade hållbarhetshjältar nomineras och uppmärksammas. Spionen har pratat med Karin Bylund som är projektledare på Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, om kampanjen och om studentengagemanget i hållbarhetsfrågor.

På Göteborgs universitet och Chalmers bedrivs framstående forskning om hållbar utveckling inom flera olika ämnesområden. Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, arbetar för både GU och Chalmers i syfte att generera och praktiskt implementera kunskap om hållbar utveckling på respektive lärosäte.

Karin Bylund är projektledare på GMV och arbetar heltid med fokus på studentengagemang inom frågor om hållbar utveckling. Hon hjälper till att stötta de projekt och föreningar som ingår i nätverket inom Student Sustainability Hub som i sin tur stöttar de befintliga projekt och föreningar som finns, men även andra som är intresserad av att starta ett nytt projekt eller en ny förening som har hållbarhet i fokus.
– Det finns ett stort engagemang för de här frågorna och som Instagram-kampanjen har visat finns det väldigt många olika sätt att ta sig an frågan om hållbarhet. Engagemanget hos de nominerade ser väldigt olika ut och det tycker jag är någonting bra. Vi måste arbeta med hållbarhetsfrågorna på många olika fronter samtidigt, så kampanjen blir ett bra exempel på hur man kan ta sig an dessa olika frågor som enskild individ, säger hon.

Inom Gothenburg Student Sustainability Hub finns nätverk med flera studentledda projekt och föreningar som jobbar med fokus på hållbarhetsfrågor. Genom att arrangerar föreläsningar, workshops och studieresoer arbetar de för att utveckla universitetens hållbarhetsarbete där flera av grupperna drivs inom studentkårerna. Just nu finns 17 olika projekt och föreningar med i nätverket. Urban Gardening som Spionen tidigare skrivit om är en av dem.

Studentnätverket har även fört GU och Chalmers närmare i samarbete kring hållbarhetsfrågor. Act Sustainable är numer ett samevenemang till skillnad från tidigare då respektive lärosäte höll i sina egna hållbarhetsdagar. Studentnätverket har bidragit till samverkan mellan parterna och det finns fler exempel på att även fortsatta initiativ går i samma riktning.
– Det finns så många områden vi kan täcka tillsammans, och vi pratar internt på både GU och Chalmers om att vi vill ha mer samverkan mellan lärosätena, och för att nå hållbarhetsmålen måste vi kunna samarbeta med varandra, säger Karin Bylund.

Den kampanj som lanserats på Instagram uppmärksamma så kallade “sustainability heroes” eller  “hållbarhetshjältar”, som pluggar på Göteborgs universitet och Chalmers. Inga särskilda kriterier ställs utöver att de nominerade och utsedda är studenter vid ett av lärosätena och vid sidan av engagerar sig i hållbarhetsfrågor. De nominerade kanske driver en hållbarhetsorganisation eller helt enkelt lever på ett sätt som är hållbart och kan inspirera andra. Kampanjen fortsätter resten av vårterminen och än så länge har cirka 10 studenter blivit uppmärksammade som hållbarhetshjältar.

Nätverket och de olika initiativen har möjliggjorts av att GMVs anställt personer som på heltid arbetar med frågor om hållbarhet. En av dem är just Karin Bylund själv, som menar att satsningen medför ett mer strukturerat och etablerat stöd åt inte minst studentföreningarna.
– Det handlar inte om att klappa mig själv på axeln, men jag finns ju till för att hjälpa dem med dessa frågor och det gör stor skillnad att ha någon som är insatt i ämnet, arbetar långsiktigt och har ett bra kontaktnät, vilket gör att studentföreningarna får bättre förutsättningar att fortsätta arbeta med hållbarhetsfrågorna, säger hon.

 

Läs mer om kampanjen under namnet #StudentsOfGBG på Instagram. 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.