HaSS styrelse. Foto: Privat.

"Vi är åtta studenter som brinner för hållbar utveckling"

Göteborgs univeristets många studentengagemang med hållbarhet i fokus samordnar sig och driver sitt arbete på olika sätt. På Handelshögskolan hittar vi Handels Students for Sustainability, HaSS, som genom studentkåren HHGS bland annat arbetar för att integrera hållbarhetsfrågor i skolans utbildningar. Vi ställde några frågor till styrelsen för att få reda på mer om just deras engagemang.

Berätta mer, vad är HaSS?
– HaSS står för “Handels Students for Sustainability” och är en del av HHGS. Vi är åtta studenter i styrelsen på kandidat och masternivå som brinner för hållbar utveckling. HaSS arbetar för att främja hållbarhetsarbetet på handels samt väcka ytterligare intresse hos studenterna. Vi engagerar studenter genom olika event såsom lunchföreläsningar där vi bjuder in spännande företag och aktörer som aktivt arbetar med frågor som står oss varmt om hjärtat. All vår kommunikation sker även på engelska, detta för att inkludera alla som brinner för hållbarhet oavsett bakgrund. Dessutom arbetar vi mot skolan och studentkåren för att integrera hållbarhetsfrågor i Handelshögskolans utbildningar.

 
Hur arbetar ni?

– HaSS vilar på fem pelare!
Knowledge: Vi skall vara en del av spridandet av kunskap om hållbar utveckling, detta inom både ekologisk, social och ekonomisk fokus.
Incentive: Genom spridandet av kunskap skapa incitament för att studenter skall integrera hållbarhet i deras framtida karriärer samt liv generellt.
Empowerment: Vi vill ge våra medlemmar och studenter i våra sammanhang verktyg för att sätta vilja i kraft, att vara en plats där engagemang i teorin blir praktik.
Effect: Våra projekt och engagemang grundas i viljan och syftet att leda till vidare positiv effekt i samhället. Sist men inte minst:
Kontext: HaSS målbild är att vara en viktig kontext för elever generellt för att uppnå plats för engagemang, åsikter och idéer kring hur Handelshögskolan kan bli en mer hållbar plats och hur dess studenter kan ta med sig denna kontext i sin framtid, oavsett om studenten studerar till exempel miljövetenskap, logistik eller ekonomi.


Hållbarhet är ett stort och brett område. Vilken fokus har ni därinom?

– Som tidigare nämnt är vi fokuserade på alla aspekter av hållbarhet, däremot har vi haft en tendens att vara mer inriktade på ekologisk hållbarhet. Givetvis är även ekonomisk och social hållbarhet oerhört viktigt samt något som vi integrerar i vårt arbete. Eftersom att vi är en förening för studenter, av studenter, är detta något som också är föränderligt beroende på studenternas intresse. 


Hur medvetna tycker ni att studenter är? 

– Vi upplever att studenter som är med på våra event är mycket engagerade och har bra baskunskap inom hållbarhet. Vidare är vi som studenter mycket beroende av vår kontext och vi i styrelsen hamnar automatiskt i sammanhang med studenter som är medvetna. I och med att vi senaste året inte ens träffat våra egna kurskamrater är det mycket svårt att säga något om hur vi upplever “medvetenheten” hos studenterna på Handels. Studenter som läser Smil- Samhällsvetenskapligt Miljövetarprogram har generellt ett väl etablerat engagemang och intresse, medan det kan upplevas som att det i andra program kanske är något mindre utav detta. Med det sagt är vi 3 av 8 Smil:are i styrelsen. Vi är  överens om att vi ser ett ökat intresse för miljö och hållbarhetsfrågor i hela handelshögskolan.


Hur tycker ni att Handels står sig i arbetet med hållbarhett?

– Handelshögskolan ingår i Göteborgs universitet, där universitet rankas på en sjunde plats (av totalt 25 undersökta högskolor) av Klimatstudenterna, vilket vi anser som positivt. Handelshögskolans kår HHGS arbetar även de aktivt med att främja hållbarhet och har ett råd för hållbarhet, HCS, där dessa frågor diskuteras. Dessutom finns Handelshögskolans råd för hållbar utveckling, HRHU, där representanter från de olika institutionerna tillsammans med både oss i HaSS och HCS diskuterar och arbetar med att främja hållbarhetsarbetet på universitetet. Handelshögskolan håller även årligen i hållbarhetsdagar som ska bidra till en ökad kunskapsnivå och väcka intresse för dessa frågor. Hållbarhetsdagarna är obligatoriska för alla studenter, vilket vi ser positivt på. Självklart kan vi alltid bli bättre, men vi är optimistiska inför den framtida utvecklingen på Handelshögskolan då flera nya och spännande projekt som arbetas fram för tillfället.


Vad gör ni för att lyfta hållbarhetsfrågor ytterligare mot Handels och lyfta hållbarhetsfrågorna in i utbildningen?

– Vi i HaSS har en representant som företräder föreningen och dess medlemmar i HRHU. Där har vi möjligheten att lyfta föreningens frågor och idéer om hur både hållbarhet kan bli mer integrerat i utbildningen och vad som kan förbättras på Handels mer generellt gällande våra hjärtefrågor.


Om man vill engagera sig, hur gör man för att gå med?

– Först och främst är det nu ett ypperligt tillfälle att engagera sig då vi just nu rekryterar till fem styrelseplatser, med start i höst. Gå in och kika på vår instagram @hassgbg för att läsa mer om de lediga tjänsterna! Sedan kan man bli medlem i HaSS genom vår hemsida: hassgbg.se, då får du uppdateringar kring våra events information om hur en kan engagera sig mer för hållbarhet och får förhandsinformation om detta. Varje år arrangerar HaSS även EnviroTravel, vilket är en resa som varje år går i olika hållbarhetsteman. Årets tema är Negativa utsläppstekniker och gruppen kommer i år åka på en Sverige Tur för att ta del av studiebesök för att lära sig mer om ämnet. Varje år kan en söka till Head of EnviroTravel (du kan söka denna roll just nu) senare kan en söka till EnviroTravel Crew som är projektledare också (oftast i September), vidare brukar ansökan till “EnviroTravel Team” (deltagare) öppna i Januari varje år - så inom HaSS största projekt EnviroTravel finns det chanser för engagemang året om.


Om man inte har möjlighet att engagera sig via er eller annan förening, vilka tips kan ni ge för att man ska engagera sig från där man står?

– HaSS är en icke-politisk förening, däremot förekommer strukturproblem som behöver hanteras för att hållbarhet, rättvisa gentemot framtida generationer samt rättvisa mellan människor över hela jorden, skall uppnås. Därav kan politisk engagemang vara något som vi alla kan göra för att få till skillnad på samhällsnivå. Att vara medveten om sina val är också en stort steg i rätt riktning för ett mer hållbart samhälle. Handfasta tips vi vill skicka med er är att ta tåg istället för att flyga, äta vegetariskt, köpa secondhand etc. Det handlar helt enkelt om att se sig själv i sin kontext och med medveten konsumtion och medvetna val. Tillsammans gör vi skillnad!

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.