Karin Bylund. Foto: Hugo Gustafsson.

Studenterna – vårt största avtryck och vår viktigaste tillgång.

Det sägs ofta att ett av lärosätets största hållbarhetsavtryck kommer från dess studenter. Att en stor del av vår inverkan på samhällsutvecklingen är en indirekt påverkan genom den kunskap våra studenter får under sin tid hos oss. Vår strävan är att den utbildning studenterna får ska ge dem rätt kunskap, kompetens och verktyg för att kunna bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det är en ambitiös strävan, men den är också nödvändigt. Inte bara för att vi står mitt i en klimatkris utan också för att våra studenter allt mer både kräver det och förväntar sig det av oss. 

I mitt dagliga arbete möter jag studenter från olika akademiska fält på både Göteborgs universitet och Chalmers. På många sätt är de olika, de studerar olika program, de kommer från olika delar av världen, städer stora som små, och gemensamt för dem är att de på olika sätt brinner för hållbarhetsfrågorna. Under årens gång har jag sett studentgrupper komma och gå. Kampanjer startas och avslutas men allt oftare möter jag studenter som kämpar med klimatångest, stress och frustration över hållbarhetskrisen, och en ständig jakt efter att hitta lösningar och vägar framåt för att lösa den. Klimatångesten och frustrationen är reell – den är varken påhittad eller överdriven, men det som också sker är att fler och fler kan rikta dessa känslor och omvandla dem till en positiv kraft. De skapar, parallellt med sina studier och ofta med knappa medel, mötesplatser, kunskapsutbyten, evenemang, konferenser och kampanjer för att väcka frågan hos fler.

Det verkar finnas en låga som aldrig någonsin brinner ut och det skapar ett myllrande liv av studentengagemang för hållbarhetsfrågorna. Inte minst bidrar det till att fler studenter får mer kunskap om hållbar utveckling och till vis del har vi dem själva att tacka för att de sätter hållbarhetsfrågorna på vår egen agenda. De är en viktigt pådrivande kraft för vår egen omställning som lärosäte och ofta kräver de mer av oss än vi själva. 

Jag har turen att få se de här engagemanget och kunskapen från första parkett varje dag, och under min tid som anställd på universitet har jag sett studenter uträtta stordåd på inga medel alls. Jag har sett dem bjuda in studenter från hela Europa till Göteborg, varit drivande i kampanjer och namninsamlingar och drivit genom förändringsförslag på alla nivåer. Det är ett driv och engagemang jag önskar att jag själv hade under min studietid. Deras engagemang är värt att beundra och att vara stolt över – det betyder att vi har lyckats med att skapa studenter med kritiskt tänkande och som vill och kan bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Därför måste vi vara lyhörda när kritiken också riktas mot oss som lärosäte. 

Det har sagts förr, men det tåls att återupprepas: genom våra studenter gör vi kanske vårt största hållbarhetsavtryck. Men de kan också vara får största tillgång när det kommer till vår egen omställning. De bär på kunskap, kunskap som vi själva har gett dem och som vi menar är tillräcklig för att bidra till omställningen hos andra sektorer och branscher – så varför skulle den inte vara tillräcklig för att bidra till vår egen? 

Den energi, engagemang och kreativitet som finns hos våra studenter på är en enorm tillgång för oss, och i tider av implementering av både Klimatramverk och andra projekt bör våra studenter vara mer involverade. Studentrösten måste få höras på alla nivåer och deras engagemang och idéer måste tas tillvara på. Det är en viktig röst, en informerad och kompetent röst, och en röst att vara stolt över, även när den riktas mot oss själva. I det fortsatta arbetet bör vi ställa oss frågan hur vi involverar våra studenter mer och hur vi nyttjar den här kraften på bästa sätt. I vår strävan att ta ansvar för samhällsutvecklingen och bidra till en hållbar värld måste vi samverka mer med den faktor som kanske är vår största påverkan på samhället – våra studenter. De har bevisat för oss gång på gång att de kan uträtta stordåd på egen hand, tänk då vad vi kan uppnå tillsammans med dem. 


Karin Bylund, Projektledare Student Sustainability Hub vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.