Lärarstudenter gynnas av undervisning vid vetenskapscenter

Ny forskning från Göteborgs universitet visar att undervisning utanför klassrummet kan ge lärarstudenter viktig kunskap om ämnesundervisning och förutsättningar att omsätta teori i praktik.

– Vi måste ta våra lärarstudenter utanför klassrummet, säger Alexina Thorén Williams doktorand på institutionen för kemi och molekylärbiologi vid GU, som i sin avhandling granskat hur vetenskapscenter kan öka lärarstudenters kunskapsutveckling, i en intervju på GU:s hemsida. 

Vetenskapscenter är platser som ska stimulera framför allt barn och ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap. Ett exempel på ett vetenskapscenter är Universeum i Göteborg. 

Det gäller dock att veta om hur man ska använda miljön som ett hjälpmedel och samtidigt lära ut på ett bra sätt.

Alexina Thorén Williams följde tre grupper av lärarstudenter som undervisade i ett särskilt ämne på Universeum i Göteborg. Studenterna upplevde att miljön gav många möjligheter att lära ut på ett annorlunda sätt. Enligt henne uppfattar många lärarstudenter att naturvetenskapliga ämnen är abstrakta och svåra att undervisa i, och att miljön på en plats som Universeum gav många fördelar.
– Att undervisa på ett vetenskapscenter är roligt men svårt. Det kan ge lärarstudenter fantastiska möjligheter att pröva sina kunskaper om ämnesundervisning utanför klassrummet, i en spännande men svårkontrollerad miljö där mycket händer samtidigt. Vad som krävs är förståelse för vad utställningarna kan bidra med - och vad de saknar, säger hon. 

Hon påpekar dock att bara för saker och ting är praktiska och konkreta gör en ny miljö inte att det automatiskt leder till ett mer effektivt lärande. Exempelvis kan man hålla i ett löv för att lära ut om fotosyntesen - det kan hjälpa eleverna en bit på vägen men det behövs fortfarande sätt att lära ut eleverna så de kan förstå den del av fotosyntesen man inte kan se med blotta ögat.
– Det handlar om att vara lyhörd och fokusera på eleverna, hur de tänker och interagerar med miljön. Och kunna anpassa undervisningen efter detta, säger hon.

Fortsatt tror Alexina Thorén Williams att de lärarstudenter som lär sig att undervisa på ett bra sätt med vetenskapscenter kan lättare ta sig an utmaningen att lära ut utomhus och på andra ställen i allmänhet, och att studiens slutsatser även är relevanta för pedagoger i skolan och vetenskapscenter.
– Studien visar hur det går att komma vidare från den ”wow-effekt” som ett vetenskapscenter kan ge, och verkligen se vad utställningarna kan erbjuda inom ämnet. För det gäller att skapa möjligheter till lärande av ett specifikt naturvetenskapligt innehåll, om det ska bli mer än bara en rolig utflykt, säger hon.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.