Bild: Cobe.

Danskt förslag bakom det nya universitetsbiblioteket

Nu står det klart att det danska arkitektkontoret Cobe vinner projekttävlingen för nytt universitetsbibliotek vid Näckrosen. Deras förslag, Kunskapens fyr - där arkitektkontoret låtit boken tjäna som inspiration och utgångspunkt till föreslaget, gick segrande ur tävlingen som sedan den lanserades 2019, lockat 59 olika arkitektkontor att inkomma med bidrag.

Den sittande juryn med representanter från Akademiska Hus, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter hade i uppdrag att hitta ett nyskapande förslag som går att utveckla vidare och som har en balans mellan gestaltning, funktion och ekonomi. Kunskapens fyr visar enligt deras motivering på en karaktärsstark byggnad som möter de människor som ska besöka och bruka byggnaden med övertygande hantering av flöden och funktioner. 
– Cobes förslag svarar bäst mot de behov som universitetets och universitetsbibliotekets verksamheter har. Under tävlingens gång visade de stor lyhördhet gentemot de synpunkter som vi hade. Förslaget faller också väl in i den känsliga miljön i området, och öppnar upp mellan Näckrosenområdet och Korsvägen på ett sätt som gör både parkmiljön och universitetet mer tillgängligt, säger Morgan Palmqvist, överbibliotekarie vid Göteborgs universitet, i en intervju på GU:s hemsida. 

Nya universitetsbiblioteket ska samla nuvarande Humanistiska biblioteket, Konstbiblioteket och Biblioteket för musik och dramatik i samma byggnad. Den ska även inrymma universitetets arkiv och Universitetsbibliotekets kansli och enheten för digitala tjänster. 

Nu ska fastighetsägaren Akademiska Hus, Göteborgs universitet och det vinnande kontoret Cobe arbeta vidare med förslaget.
– Förslaget från Cobe är det mest utvecklingsbara och präglas av en egen identitet. Det förvaltar platsens särprägel samtidigt som det svarar mot Göteborgs universitets lokalbehov. Cobe är en mycket värdig vinnare och blir vår fortsatta samarbetspartner när vi nu ska utveckla och konkretisera förslaget vidare, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus och juryns ordförande.

Universitetsbiblioteket kommer stå strategiskt placerad nära flera av Göteborgs kulturinstitutioner och kommunikationsnavet Korsvägen och ger förutsättningar för universitetet att öppna delar av sin verksamhet och lokaler för nya typer av samverkan och kontakter med invånare, samhälle och näringsliv. Byggnaden kommer också att frigöra studieplatser i universitetets övriga bibliotek.
– Det nya universitetsbiblioteket ger Göteborgs universitet förutsättningar att erbjuda våra studenter och forskare en attraktiv kunskapsmiljö och tillgång till unika samlingar. Det känns fantastiskt att vi nu har tagit ytterligare ett viktigt steg på vägen att förverkliga vårt mål om att skapa en mötesplats för akademi och samhälle i universitetsområdet Näckrosen, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

Byggnaden kommer omfatta ca 12 000 kvadratmeter och planeras stå inflyttningsredo år 2028. Mer om det nya universitetsbiblioteket kan du läsa i ett FAQ-format via den här länken.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.