Foto: Johan Wingborg.

Plan för successiv återgång till campusundervisning klar

Sakta men säkert ska Göteborgs universitet återgå till studier vid campus. Förutsatt att regeringens öppningsplan håller och situationen inte ändras under sommaren, ska universitetet öppna upp för i huvudsak campusbaserad undervisning senast oktober i år.

Under tre terminer har utbildning för vuxna bedrivits på fjärr- och distansundervisning. Efter diskussioner mellan kollegor, studentrepresentanter och rektor Eva Wiberg, vid GU, har det nu beslutats om en stegvis återgång till campusbaserad verksamhet. Detta kommer efter regeringens beslut som framfördes den 27:e maj och som Spionen rapporterade om.

För närvarande gäller att inte fler än 50 personer samlas på plats vid universitetet - förutsatt att sittplatser anvisas - annars högst åtta personer. Första juli höjs antalet för en allmän sammankomst till 300 personer med anvisad sittplats och 50 utan.

Trängsel är den största faktorn till smittspridningen av covid-19 och det ska fortsatt undvikas i största möjliga utsträckning. Därför kommer inte alla kunna återgå till campusbaserad undervisning samtidigt. Målet är att senast i oktober återgått till fysisk utbildning. Detta kommer ske utan begränsningarna av maxantal för allmänna sammankomster och återgången kommer att anpassas efter gällande höstens eventuella rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten. För att undvika ytterligare smittspridning kommer viss utbildning ske på distans, men målsättningen är att studenter vid programutbildningar kommer kunna erbjudas viss undervisning på campus. Sittplatser kommer ha minst en meters avstånd och studenter och medarbetare ska kunna hålla samma avstånd till varandra i lokalerna.

I december 2020 gav regeringen de statliga myndigheterna i uppdrag att öka antalet av anställda att utföra sitt arbete hemifrån. Detta uppdrag gäller fram till 15:e september. Det betyder att den som kan ska arbeta hemifrån även när höstterminen börjat, samtidigt som antalet medarbetare på campus kommer ökas i och med den planerade återgången till campusbaserad verksamhet.

Folkhälsomyndigheten förtydligar att arbetsuppgifter som till exempel tentarättning, planering för undervisning och möten mellan personal kan utföras från hemmet. Studerande som har svårigheter att studera hemma eller av annan anledning har särskilda behov bör prioriteras att utbildas på plats, enligt Folkhälsomyndigheten.

Det planeras även för återgång till ordinarie verksamhet i skrivsalen på Viktoriagatan under hösten.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.