Foto: Johan Wingborg.

Ett utmanande verksamhetsår för GU:s studentkårer

Verksamhetsåret går mot sitt slut och heltidarna vid de olika studentkårerna vid Göteborgs universitet ska snart gå av och lämna över ansvaret till nästa generation. Spionen har undersökt bland annat hur kårerna har arbetat, hur studenters engagemang har sett ut och vilka hinder som uppstått under verksamhetsåret i samband med den rådande pandemin.

Vi har frågat Göteborgs universitets studentkårer (Gus), Sahlgrenska akademins studentkår (Saks), Handelshögskolans i Göteborg studentkår (HHGS), Konstkåren och Göta studentkår om hur deras arbete har sett ut samt om deras upplevelse av att sitta i respektive styrelse under verksamhetsåret.

En erfarenhet studentkårerna vid GU har gemensamt är att det senaste året har varit ett speciellt år med distansarbete och att det är tråkigt att man inte kunnat träffa sina kollegor.
– Jag har lyckats få till ett bra hemmakontor och trivs med arbetssättet. Det har dock varit många i min organisation som inte har haft det lika lätt, och då har det varit oerhört viktigt för mig att se till att det blivit så bra som möjligt trots omständigheterna, säger Sandra Magnusson, ordförande för Göta studentkår.

I många fall har arbetsgivarfrågorna varit svåra att sätta sig in i vid Göta studentkår och det har varit ännu svårare under detta året med tanke på den rådande pandemin.
– Inledningsvis vill jag ändå säga att det har varit ganska tufft. Jag har under detta året suttit som kårordförande vilket inte bara innebär att man ska vara en god arbetsledare, utan även vara arbetsgivare för de anställda inom vår studentkår, säger Sandra Magnusson.

För vissa heltidare har arbetet varit monotont och många är trötta på att sitta framför sina datorer. Det som motiverar till framkallning av kreativa idéer går förlorat när man arbetar genom Zoom.
– Det har varit ganska ensamt. Jag har suttit som enda heltidare och var helt själv på kontoret under större delen av hösten. Så jag har varit väldigt tacksam för relationen vi har haft till GUS, det har varit väldigt hjälpsamt och jag har funnit mycket stöd i det samarbetet, säger Linnéa Mundin, ordförande vid Sahlgrenska akademins studentkår.

Trots det har hon ändå haft roligt under sin tid som ordförande för studentkåren.
– Det har känts viktigt att få med studentperspektivet i de diskussioner vi haft på akademin. Vårt kanske viktigaste utskott under detta år är Intet - internationella utskottet - som anordnar aktiviteter för de internationella och utbytesstudenterna, och varit bra på att fixa saker ändå vilket har varit väldigt uppskattat. Självklart då inom ramen för regeringens restriktioner gällande den rådande pandemin, säger Linnéa Mundin.

Samtliga studentkårer har haft arbetsmiljön som en prioriteringsfråga. Den mest påverkade kåren är nog Konstkåren, som inte kan utföra sina projekt på plats.
– Vi arbetar ju med konststudenter och konstnärliga utbildningar i alla dess former så för vår, och våra studenters, del har det naturligtvis varit ett tufft år. Vi har sett många utbildningar som inte kunnat erbjuda det studenterna förväntade sig när de sökte sig till fakulteten. Många projekt har varit omöjliga att visa upp för varandra och allmänheten på det sätt som är en så viktig del av att utöva konst, säger Emma Lindeberg Berglund, ordförande för Konstkåren.

För kårledningen vid HHGS har det strategiska arbetet med att locka fler studenter och medlemmar till studentkåren varit prioriterat.
– Det här året har vi sett att det är många medlemmar som går från ett engagemang till ett annat. Studenter har inte haft samma möjlighet att träffa föreningarna som man vanligtvis gör som student, många studenter får information kring kåren genom våra föreningar som sedan lockar till sig medlemmar, säger Linus Olsson, ordförande för Högskolans i Göteborg studentkår.

Både HHGS och Göta studentkår har sett att studenternas engagemang har förändrats under pandemin. I och med distansundervisningen har det varit en mindre skara av studenter som driver ett starkt engagemang.
– Den skaran som emellertid har engagerat sig har varit guld värd. Det finns mängder med exempel på personer och föreningar som verkligen ansträngt sig för att göra det mesta av ett tufft år och det är jag som kårordförande dels oerhört imponerad men också oerhört stolt över, säger Linus Olsson.

Göteborgs universitets studentkårer, Gus, har arbetat under året med säkerställning av kvalitet och arbetsmiljön under distansstudierna.
– Vi har även undersökt diskriminering och sexuella trakasserier av studenter och studentrepresentanter samt att förbättra arbetet med kursvärderingar. Vi har till exempel tagit fram rapporter som går att läsa på vår hemsida och vi har skrivit en hel del artiklar här i spionen, säger Julia Nyberg, vice ordförande vid Gus.

Samtliga kårer har hittat nya studenter som kommer engagera sig inför kommande verksamhetsår. Göta studentkår har fyllt alla elva heltidsarvoderade poster. För HHGS, Konstkåren och Saks har det varit mer ovisst. Trots osäkerheten har alla, till viss del, hittat nya studenter som kommer ta över ansvaret. Samtliga studentkårer har vakanta studentrepresentantsplatser kvar som de vill fylla.
– Vi har en stadig ström av engagerade studenter men det kan alltid bli fler. Förhoppningsvis hittar vi fler till hösten, säger Julia Nyberg.

Studentkårerna har haft ett utmanande år men alla känner att det har varit en viktig uppgift de haft. Göta studentkår har tagit med sig hur smidigt det är att ha digitala möten då de olika sektionerna är utspridda, vilket i sin tur sparat tid. För Konstkåren har regelbundna telefonsamtal mellan ordförande och vice ordförande varit hjälpsamt för både arbetet och välmåendet.
– Det jag framförallt tar med mig är att det ordnar sig, det gör det alltid. Även om det under året ibland har känts ensamt att arbeta från en trång studentlägenhet eller ett tomt ekande kontor är man sällan helt ensam, inte om den känslan eller i att bry sig om kåren och dess välmående. Jag är oerhört tacksam över alla medlemmar som engagerat sig, som fyllt ett mörkt år med ljusglimtar. När det varit många som mått markant sämre har det verkligen behövts, säger Emma Lindeberg Berglund.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.