Foto: Pexels/Taome Bamfordwhite.

Studentbostadskrisen i Göteborg består

Göteborg är återigen en rödmarkerad studentstad, vilket innebär att staden inte kan erbjuda boende under hösten till studenterna. Det, enligt Sveriges förenade studentkårer, SFS, årliga bostadsrapport där 33 studieorters bostadssituation kartläggs. Då ens bostadssituation påverkar hela ens livs- och studiesituation, har återkommande röster höjts för att mer borde göras för att komma framåt i frågan. Men vad, mer konkret, görs för att råda bot på bostadskrisen?

Spionen har tidigare rapporterat om studentbostadssituationen i Göteborg. I förra årets rapport från SFS klargjordes att flera studieorters bostadssituation hade förbättrats i och med coronapandemin, dock inte i Göteborg.

I SFS rapport får städerna en färgmarkering, antingen grön, gul eller röd. Dessa färger indikerar hur snabbt städerna kan erbjuda studenter ett säkert och tryggt boende. För året är 18 orter grönmarkerade, nio är gulmarkerade och sex är rödmarkerade. Bland de rödmarkerade finns Göteborg.

I år har flertalet orter sett en förbättring i bostadssituationen. Till exempel har Borås, Kristianstad och Eskilstuna gått från gul till grönmarkerade. Uppsala har gått från röd till gulmarkerad. Göteborg ser fortfarande ingen förbättring, men heller inte någon försämring.
– I storstäder som Göteborg och Stockholm är det särskilt svårt att få bygget av nya studentbostäder prioriterat när många aktörer lobbar för att få mark till sina byggen, säger Jonathan Sjölander, andre vice ordförande vid GFS.

Göteborgs förenade studentkårer, GFS, har bidragit till årets SFS rapport. GFS jobbar främst med studentbostadsfrågan genom att bedriva påverkansarbete mot Göteborg stad. Det finns två huvudsakliga forum där studenternas röster lyser igenom till politikerna enligt GFS.
– Först har vi Studentforum där utvalda politiker sitter med och leder regelbundna möten där, bland andra relevanta frågor, studentbostadskrisen diskuteras. Detta är ett utmärkt sätt att få studenternas röst att höras, men för att riktig förändring ska ske måste det även finnas drivna politiker villiga att lyssna, säger Jonathan Sjölander.


Jonathan Sjölander, andre vice ordförande Göteborgs förenade studentkårer, GFS. Foto: Emilia Sandolf.

Sedan finns samverkansgruppen GBG7000+ som startades år 2016 med målet att det ska ha byggts 7000 nya bostäder i Göteborg mellan perioden 2016-2026 för att kunna möta det aktuella behovet. I Göteborg börjar ungefär 15 000 nya studenter vid universitet medan det endast finns 11 000 bostäder.
– Projektets prognos idag är att vi knappt kommer nå upp till 4500 av de 7000 studentbostäder man 2016 kom fram till behövde byggas för att skapa en hållbar situation. Byggprocessen av studentbostäder behöver definitivt accelereras för att möta det växande behovet av studentbostäder här i Göteborg. Om det är genom tillfälliga byggen, snabbare processer eller utdelning av fler markanvisningar kvittar så länge studentbostäder blir prioriterade i politikernas ögon, säger Jonathan Sjölander.

Studentbostadsstiftelserna har uttryckt oro för att studenterna kommer flöda tillbaka och göra situationen extra svår för första års studenter att få bostad denna höst.
– Mer kreativa lösningar så som modulbyggen, ombyggnationer av existerande fastigheter och liknande måste få utrymme för att byggas om vi ska på kort sikt möta det ständigt växande behovet medan permanenta lösningar tas fram, säger Jonathan Sjölander.

Projektet leds av GFS tillsammans med Chalmers och Göteborgs universitet. Karolina Ganhammar är sedan första september i år tillfällig fastighetsstrateg vid GU och jobbar med bland annat bostadsfrågor. 
– I maj detta året bjöd GU, Chalmers och GFS in till en workshop där vi diskuterade vad vi tillsammans kan göra för att sätta fart på byggandet av studentbostäder. Rektorerna var överens om att tempot behöver öka för att vi ska kunna nå vårt mål, säger Karolina Ganhammar.

Några av de större hindren för bygget är bland annat svårhanterliga bygglov, svåra regelverk samt att det är stor konkurrens om mark då de flesta vill ha bostäder i centrala Göteborg. 
– Allting tar väldigt lång tid på grund av bland annat krav för studentbostäder, vissa krav har det lättats upp på men det är fortfarande svårt att uppnå de krav som finns, säger Karolina Ganhammar.


Karolina Ganhammar, tillfällig fastighetsstrateg vid Göteborgs universitet. Foto: Gunnar Jönsson.

Under denna workshopen fick även studenter berätta om sina bostadsresor under sin tid i staden.
– Många studenter har i första hand fått vända sig till andrahandsmarknaden för att hitta bostad. Detta medför stress och oro under de första studieåren, då hyrorna kan vara högre än vad studenten har råd med eller att man har otrygga avtal, säger Karolina Ganhammar.

GU kommer ha uppföljningar angående projektet och fler workshops.
– En fortsatt dialog kommer att hållas och vi kommer vända på alla stenar för idéer för en snabbare lösning på bostadskrisen och ett ökat tempo av byggandet för nya studentbostäder, säger Karolina Ganhammar.

GFS kommer fortsätta arbeta med lösningar och följa upp arbetet angående nya studentbostäder.
– Vi kommer fortsätta med att föreslå tydligare direktiv om studentbostäder åt kommunens håll till stadsplanerarna och hoppas få stöd från partier eller enskilda politiker som bryr sig om stadens 70 000 studenter, säger Jonathan Sjölander.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.