Daniel Johansson, vice ordförande för Göteborgs universitets studentkårer, Gus. Foto: Ertan Kantur.

Successiv återgång till campus, men fler frågetecken kvarstår

Den 29:e september lättar restriktionerna. Bland annat kommer deltagartaken för både allmänna och privata sammankomster tas bort. Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas också bort och en successiv återgång till arbetsplatser och universitet kan inledas. Men vad det konkret kommer att innebära för Göteborgs universitets studenter, är ännu inte tydligt.

Från och med höstterminens start har GU påbörjat en anpassad och stegvis återgång till campusbaserad verksamhet. Detta i enlighet med respektive verksamhets förutsättningar. Den 7:e september lämnade regeringen och Folkhälsomyndigheten besked om lättnader av restriktioner som ska inledas redan den 29:e september. Deltagartaken för samtliga sammankomster kommer tas bort samt att man successivt ska kunna gå tillbaka till arbetsplatsen.

I och med besked har Göteborgs universitet börjat analysera hur detta påverkar den planering som universitetet lagt för hösten.
– Vid en första anblick verkar det som om vår planering för hösten med stegvis återgång från oktober ligger väl i linje med dessa lättnader, säger universitetsdirektören i Anna Lindholm i en intervju publicerad på medarbetarportalen.

Enligt Daniel Johansson, vice ordförande för Göteborgs universitets studentkårer, Gus, matchar beskedet om lättade restriktioner med universitetets planering för successiv återgång.
– Förutsättningarna kan vara lite olika på de olika fakulteterna och beroende på utbildning, men förhoppningen är väl nu att vi under hösten får se mer normala förhållanden. Om studenter har frågor om hösten så rekommenderar jag dem att i första hand höra av sig till sin utbildning, säger Daniel Johansson.

Gus följer uppdateringar från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen noggrant för att denna återgång till campusbaserad verksamhet ska ske på ett säkert sätt.
– Vi har också diskuterat vad vi från universitetets håll kan göra för att höja vaccinationsgraden, det är ju en viktig faktor i det här, säger Daniel Johansson.

GU för vidare denna diskussion och inväntar vidare information från Folkhälsomyndighetens håll.
– Vi behöver analysera informationen närmare och det brukar komma förtydliganden från Folkhälsomyndigheten riktade till olika sektorer. Vi har till exempel lite svårt att se vad som gäller framgent rörande råden att hålla avstånd och att undvika trängsel, vilket påverkar vår verksamhet, säger Anna Lindholm i samma intervju.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.