Kraftig minskning av antalet studerande utomlands

Pandemin har bidragit till att antalet studenter i utlandet blivit betydligt färre. För förra läsåret var minskningen störst bland utbytesstuderande, där minskningen blev nästintill tre av fyra studerande jämfört med läsåret innan - från 6 821 studerande 2019/2020 till 1 814 studerande 2020/2021.

Sammanlagt studerade 17 542 personer i utlandet förra läsåret, jämfört med 24 381 personer året innan, visar en översikt framtagen av Centrala studiestödsnämnden, CSN.
– En förklaring till den kraftiga minskningen av antalet utbytesstuderande är att många planerade utbyten ställdes in på grund av covid-19-pandemin. Det har varit ett osäkert läge i världen med inreseförbud till vissa länder och olika lokala restriktioner, vilket påverkat antalet studerande utomlands, säger Carl-Johan Stolt, utredare hos CSN i en artikel publicerad på på CSNs hemsida.

USA och Australien är de länder där antalet studerande minskar mest. För samma studieperiod har antalet svenska studerande i Australien, nästan halverades, från 1 547 personer 2019/2020 till 809 personer 2020/2021. Samtidigt har Storbritannien ökat i popularitet och nu gått om USA som det populäraste landet och London behåller sin plats som den enskilt mest populära studieorten för eftergymnasiala studier förra läsåret, med 1 421 studerande.

Riga Stradins University var förra läsårets mest populära skola med 561 studerande, av vilka många studerar till läkare. Polen är dock fortfarande det mest populära landet för läkarstudenter med sammanlagt 804 studenter och Lettland det land som ökar mest i popularitet bland just läkarstudenter med totalt 505 studerande för 2020/2021.
– Läkarstuderande gick emot trenden och höll sig kvar på samma nivå som året innan. Men antalet läkarstuderande med studiemedel för studier utomlands har minskat med nära en fjärdedel sedan läsåret 2011/2012, säger Carl-Johan Stolt i samma artikel.

 

Tio mest populära länderna
– alla skolformer (antal studerande) 2020/20211. Storbritannien, 3 680
2. USA, 2 345
3. Polen, 1 163
4. Danmark, 1 068
5. Spanien, 850
6. Australien, 809
7. Nederländerna, 705
8. Tyskland, 656
9. Norge, 624
10. Lettland, 589

 

Tio mest populära skolorterna
– eftergymnasiala studier (antal studerande) 2020/2021. London, 1421
2. Köpenhamn , 839
3. Riga, 583
4. Gdansk, 348
5. Kaunas, 289
6. Oslo, 280
7. Amsterdam 261
8. Paris, 235
9. Sydney, 235
10. Santa Monica, 219

 

Tio mest populära skolorna
– eftergymnasiala studier (antal studerande) 2020/20211. Riga Stradins University, Lettland, 561
2. Copenhagen Business School, Danmark, 476
3. Medical University of Gdansk, Polen, 328
4. Lithuanian University of Health Sciences, Litauen, 287
5. Santa Monica College, USA 219
6. Code Institute, Irland, 153
7. University of Varnia and Masuria, Bulgarien, 147
8. Köbenhavns universitet, Danmark, 146
9. University of Amsterdam, Nederländerna, 144
10. University of Edinburgh, Storbritannien, 139

 

Källa: CSN.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.