Jack Vahnberg, ordförande GFS. Foto:Emilia Sandolf.

Förslag till höjd ränta på studielån - orimligt enligt studentorganisationer

Enligt ett förslag från regeringen, som även finns inbäddat i den höstbudget som idag presenterades, kan räntan på de flesta studielånen höjas med en halv procentenhet år 2023. Det ska i sin tur betala ett nytt studiestöd och de studielån som inte har återbetalats. Några av de röster som ställer sig negativt till förslaget är Jack Vahnberg, ordförande för Göteborgs förenade studentkårer, GFS, och Göran Arrius, ordförande för Sveriges akademikers centralorganisation, Saco.

Regeringen vill höja räntan på studielånen för att delbetala det nya omställningsstödet. Förslaget finns med i ett paket inför presentationen av budgeten inför nästa år, som redovisas idag. Stödet ska gå till personer mitt i arbetslivet som vill sadla om eller vidareutbilda sig. Istället för att regeringen ska betala för reformen föreslås det att höja räntan på de studielån som överstiger 230 000 kronor, med en halv procentenhet. Flera studentorganisationer är kritiska till förslaget.
– Det är en otroligt hög höjning, som gäller på redan tagna lån. Stödet är en bra satsning, men att yngre studenter skall finansiera äldre studenters bidrag, sitter inte bra hos oss. Här bör man istället titta på andra sätt att finansiera stödet som inte bekostar studenter, säger Jack Vahnberg, ordförande för GFS.

Förslaget skulle i sin tur omfatta alla som tagit studielån efter 1989. Om förslaget går igenom, kommer räntan på studiemedel att tiodubblas, beräknat utifrån årets ränta. De studielånstagare som har höga lån skulle få en merkostand om ca 1600 kronor per år. 

Enligt Jack Vahnberg är den höjda räntan orättvis och blir en sorts regressiv betalning.
– Det blir att de som, efter studierna, har en lägre inkomst betalar proportionerligt mer. Det blir som att straffa studenter dubbelt: ett lågt studiemedel gör studietiden svår, och sen får de vars studier inte resulterade i en högre lön betala för andras omskolning, säger Jack Vahnberg.

I en debattartikel i Göteborgsposten skriver Göran Arrius, ordförande för Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, att förslaget till den höjda räntan är dyr och orimlig.
“Många tänker kanske att akademikerna med sina välbetalda jobb har råd att betala. Med det är en sanning med stor modifikation. Saco:s studier visar att livslönen för många akademikergrupper är betydligt lägre än för dem med motsvarande gymnasieutbildning. Som ett exempel kan nämnas att biomedicinska analytiker måste jobba tills de är 72 för att de ska gå ekonomiskt plus på sin utbildning”, skriver Göran Arrius.

Både Jack Vahnberg och Göran Arrius anser att förslaget bör dras tillbaka.
“Det är med kunskap vi förändrar framtiden och skapar ett hållbart samhälle. För det krävs kompetenssatsningar mitt i livet - men också att alla människor har råd att ta lån för akademiska studier. Förslaget om att höja studiemedelsräntan är därför orimligt och måste dras tillbaka”, skriver Göran Arrius i GP.

Inte bara en orättvist och hög höjning, den riskerar även att slå mot de som redan har det som svårast.
– Höjningen riskerar även att stänga ute vissa från studierna, speciellt de från mindre bemedlad bakgrund, säger Jack Vahnberg.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.