Inga studentvisum utfärdas till USA

De studenter som inför denna höst sökt sig till studier i USA, har inte kunnat få ett studentvisum utfärdat och därför inte kunnat komma iväg som planerat. För att få ett visum krävs att man inför resan deltar på en intervju vid ambassaden, där samtliga tider blivit avbokade och inga nya har bokats in.

Amerikanska ambassaden har ställt in samtliga intervjutider för de studenter som sökt studentvisum för att plugga i USA i höst. En intervju är i sig en förutsättning för att studenternas visumansökningar ska behandlas färdigt. Anledningen till intervjustoppet är den överansträngda situationen som föranletts av pandemin. En begränsad möteskapacitet, hög efterfrågan och en prioriteringsordning som placerar studenter i sista ärendekategorin, gör att handläggningarna inte blir av.
– Vi har en skyldighet att ta hand om tjänster för amerikanska medborgare först, och just nu har vi en eftersläpning på nästan tre månader gällande sådana fall. Nästa prioritet är immigrantvisum, och sista kategorin är icke-immigrantvisum vilket inkluderar studenter. Så ser situationen tyvärr ut, säger Bill Martin, talesperson för amerikanska ambassaden i Stockholm i en intervju med dagens nyheter. 

Som Spionen skrev om i förra veckan är USA det näst mest populära landet för svenska utlandsstudenter att studera i. Enligt siffror från CSN var cirka 15 procent av alla studenter med studiemedel studerande i USA förra läsåret.
– Antalet studenter till USA har droppat rejält under pandemin och i och med detta. För att kunna bevilja studenter studiemedel, måste vi ha ett antagningsbesked och de flesta kan inte få ett antagningsbesked utan visum. Den här situationen ligger utanför vårt mandat, säger Henrik Strömberg Croné, utredare på CSNs rättsavdelning. 

Ett studentvisum krävs för inresa i landet, men inte nödvändigtvis för ett antagningsbesked från respektive lärosäte. Inga studenter kan dock resa in i landet utan ett visum, de flesta erhåller inte ett antagningsbesked utan ett visum och långt ifrån alla lärosäten har erbjudit initiala distansstudier till dess att situationen är löst.
– Framförallt de studenter som i höst påbörjar en flerårig utbildning har fått möjlighet att studera på distans i väntan på visum. Dessa studenter har även beviljats studiestöd förutsatt att de kan påvisa att de i god tid har ansökt om studentvisum, att allt övrigt med deras ansökan stämmer och att de då lever upp till kravet för synnerliga skäl, vilket vi betraktar denna situation vara, säger Henrik Strömberg Croné.

De studenter som redan studerar i USA, har inte drabbats och har kunnat fortsätta studera genom att förlänga sina visum. Att hanteringen av ärenden gällande studentvisum inom kort kommer att återgå till det vanliga, finns det ingen indikation på. 
– Så sent som i förra veckan hade vi kontakt med ambassaden angående detta, men situationen är oförändrad och intervjustop gäller fortfarande, säger Henrik Strömberg Croné. 

Den amerikanska ambassadens talesperson Bill Martin beklagar situationen och har förståelse för studenternas frustration.  
– Vi önskar att vi inte vore i den här situationen. Vi värdesätter svenska studenter i USA, och ser fram emot tiden då vi kan återgå till normala visumprocesser, säger han i intervju med DN.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.