Foto: Pexels/CC00.

Pandemins effekt på utbildningen - Grundlärarprogrammet

Coronapandemin har lett till en ny vardag för såväl studenter som personal vid Göteborgs universitet. Införandet av distansstudier slog extra hårt mot utbildningar med praktiska inslag då campusundervisningen ställdes in i våras. På kort tid har de tvingats ställa in, tänka nytt och göra om. Spionen har pratat med några av de hårdast drabbade utbildningarna för att höra hur de påverkades under våren och vilka erfarenheter de tar med sig in i höstterminen. I del tre av vår artikelserie möter du Elaine Boström och Marie Fredriksson, student respektive programledare för Grundlärarprogrammet.

Läs mer

Foto: Natalie Greppi/ GU bildbank.

Pandemins effekt på utbildningen - Kandidatprogrammet i fotografi

 Coronapandemin har lett till en ny vardag för såväl studenter som personal vid Göteborgs universitet. Införandet av distansstudier slog extra hårt mot utbildningar med praktiska inslag då campusundervisningen ställdes in i våras. På kort tid har de tvingats ställa in, tänka nytt och göra om. Spionen har pratat med fyra av de hårdast drabbade utbildningarna för att höra hur de påverkades under våren och vilka erfarenheter de tar med sig in i höstterminen. Näst ut i artikelserien är Ivar Brandels och Nina Mangalanayagam, student respektive programansvarig på kandidatprogrammet i fotografi.

Läs mer

Foto: Johan Wingborg/GU.

Pandemins effekt på utbildningen - Fysioterapeutprogrammet

Coronapandemin har lett till en ny vardag för såväl studenter som personal vid Göteborgs universitet. Införandet av distansstudier slog extra hårt mot utbildningar med praktiska inslag då campusundervisningen ställdes in i våras. På kort tid har de tvingats ställa in, tänka nytt och göra om. Spionen har pratat med några av de hårdast drabbade utbildningarna för att höra hur de påverkades under våren och vilka erfarenheter de tar med sig in i höstterminen. Först ut i artikelserien är Amanda Höder och Annika Svahn Ekdahl, student respektive utbildningskoordinator på fysioterapeutprogrammet. 

Läs mer

Foto: Eva Dahlin/UHR.

Högskoleprovet blir av den 25 oktober

Idag meddelar Universitets- och högskolerådet, UHR, att höstens högskoleprov hålls söndagen den 25 oktober. Höstens prov kommer endast att kunna skrivas av personer som sedan tidigare inte har ett giltigt provresultat och antalet provdeltagare begränsas till 27 600.

Läs mer

Foto: Johan Wingborg/GU.

Högskoleprovet kan komma att bli av den 25 oktober

Turerna kring höstens högskoleprov har varit många och komplicerade. Idag meddelar Peter Honeth, högskoleprovets nationella samordnare, att en mer begränsad grupp ska få skriva provet än vad som tidigare föreslagits. Enligt det nya förslaget ska gruppen förstagångsskrivare begränsas ytterligare genom att man tillämpar en först till kvarn-princip.

Läs mer

Foto: Ludvig Hjelm.

Studentinflytandet är lika aktuellt idag som för hundra år sedan

Studentens rätt att påverka sin utbildning och studiesituation är en tradition att vara stolt över. Där andra högskolor och universitet i världen har hierarkiska system, har svenska lärosäten tack vare en generös högskolelag ett ideal där studenten ses som medskapare till kunskap.

Läs mer

Foto: Ludvig Hjelm.

Nya på jobbet

Nya på sina poster men erfarna i kårvärlden. Spionen har pratat med Karl Kilbo Edlund och Julia Nyberg som är ny ordförande respektive ny vice ordförande för Göteborgs universitets studentkårer, Gus. Som Gus presidium går deras jobb ut på att företräda Göteborgs universitets studenter och arbeta för studentinflytande. Så vilka är de, vad har de för planer för det kommande verksamhetsåret och hur ska studentinflytandet bli av under pandemin?

Läs mer

Foto: Arkivbild Spionen.

Till hundraårsminnet av ett studentmöte i Göteborg

För nästan precis 100 år sedan, den 30 augusti 1920, sammanstrålade representanter från Sveriges studentkårer i Göteborg. Mötet grundlade studenternas nationella samordning, vilket året därpå konfirmerades genom bildandet av Sveriges förenade studentkårer (SFS). I denna uppstart spelade göteborgsstudenterna en avgörande roll, trots att staden bara inhyste tre procent av Sveriges totala studentantal.

Läs mer

Montage: Johan Wingborg / Pixabay CC00.

Det här gäller för höstterminen 2020

I dagarna har Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg fattat ett nytt inriktningsbeslut för höstterminen 2020. Det nya beslutet innebär att undervisningen till stor del kommer att fortsätta bedrivas på distans men att vissa utbildningsmoment och studentgrupper kommer att prioriteras för campusundervisning i höst.

Läs mer

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.