BIld: Violetta Kovacka

Göteborgs universitet - tredje populärast i landet trots minskat söktryck

För första gången har det vid Göteborgs universitet gjorts en sammanställning av anmälningsstatistiken inför en terminsstart - den kommande höstterminen 2016. Men samtidigt som GU fortsätter att vara ett av landets populäraste lärosäten, fortsätter antal sökande att minska.

För första gången har det vid Göteborgs universitet gjorts en sammanställning av anmälningsstatistiken inför en terminsstart - den kommande höstterminen 2016. Men samtidigt som GU fortsätter att vara ett av landets populäraste lärosäten, fortsätter antal sökande att minska.


Den nationella anmälningsstatistiken för höstterminen 2016 visar att Göteborgs universitet precis som Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet är mycket populära lärosäten med flest sökande både vad gäller det totala antalet sökande och den mätning som visar vilka val som söks i förstahand. 

Men prallellt med populariteten fortsätter söktrycket att minska. Minskningen är liknande över hela landet och beror, som framkommer av rapporten, framförallt på att årskullarna i åldersgruppen 19-25 år är mindre än förra året men också på att de yngsta, 19-21 åringar, i lägre grad än tidigare sökte till höstens högskolestudier.

Katarina Borne är analytiker och utredare på Forsknings- och innovationskontoret och den som är ansvarig för sammanställningen.
– Denna sammanställning har gjorts på uppdrag av rektor Pam Fredman. Vi på Analys och utvärdering har tillsammans med Sektionen för antagning/Utbildningsenheten sammanställt och utformat detta underlag över aktuell anmälnings- och antagningsstatistik. Det är siffror som ges ut i anslutning till de stora nationella antagningsomgångarna under året. Vår plan nu är att ge ut tre rapporter per år. 

Enligt Katarina Borne är syftet med att man nu börjar med sammanställningarna att ge ut övergripande lägesrapporter av hur det går för Göteborgs universitet med att attrahera studenter till utbildningar, ge jämförelser med andra lärosäten och följa utvecklingar över tid.  

Uppgifterna kommer från det nationella antagningssystemet NyA, ett webbaserat system som administreras av Universitets- och högskolerådet, UHR. Enligt NyAs siffror är en majoritet av de sökande på de olika utbildningarna kvinnor. Flest sökande totalt har Uppsala universitet följt av Stockholms universitet och därefter, på en tredje plats - Göteborgs universitet. Stockholms universitet har högst antal sökande i förstahand följt av Göteborgs universitet och Uppsala universitet.

Göteborgs universitets juristprogram, socionomprogram, läkarprogram och psykologprogram finns på de nationella topp-20-listorna över landets mest sökta utbildningar. I övrigt kan man också konstatera att Göteborgs universitet attraherar allt fler internationella sökande. En ökning som dock är från en lägre nivå än vad både Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet har.

10 i top program vid GU

1. Juristprogrammet (1216 sökande 1:a hand)
2. Socionomprogrammet (1172 sökande 1:a hand)
3. Läkarprogrammet (1093 sökande 1:a hand)
4. Psykologprogrammet (940 sökande 1:a hand)
5. Handelshögskolans ekonomprogram, Analytisk inriktning (717 sökande 1:a hand)
6. Fysioterapeutprogrammet (603 sökande 1:a hand)
7. Sjuksköterskeprogrammet (593 sökande 1:a hand)
8. Personalvetarprogrammet (556 sökande 1:a hand)
9. Dietistprogrammet (440 sökande 1:a hand)
10. Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass (395 sökande 1:a hand)

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.