Reflektioner från förarsätet

Naturen är slående vacker och att den är skyddsvärd är naturligtvis en gemensam uppfattning hos samtliga myndigheter och företag vi besökt. Bil är det huvudsakliga sättet att ta sig fram på Island och visst är det inte utan att vi reflekterar över, att vi på en resa som till och med inriktar sig på hållbarhet och förnybar energi, kör runt i dieselbilar.

Det är emellertid en bra bit kvar innan elbilar slår igenom helt på Island – innan laddningsstationer finns spridda över hela Island och priset för att äga eller hyra en elbil är överkomligt. Målet är att tio procent av bränslet inom transportsektorn (som också inkluderar Islands omfattande sjöfart) ska bestå i förnybar energi 2020.

Vi reflekterade ett tag över varför en järnväg Island runt inte finns med i politikernas planer, med tanken att kollektivt resande på järnväg skulle kännas allra mest hållbart.

Å andra sidan vill en exploatera naturen så lite som möjligt, och det i kombination med Islands kraftigt omväxlande väder och effekterna det kan ha vintertid, skulle en järnväg runt Island kanske inte vara det ultimata alternativet. 

När Island gjorde sin stora energiomställning från kol och olja, till vattenkraft och geotermisk kraft inom värme- och elproduktionen var den största bakomliggande anledningen att rädda landets ekonomi vid oljekrisen 1970. Därför känns det rimligt att anta att ekonomiska incitament från politiker, samt laddningsstationer för elbilar spridda över hela ringvägen, kommer vara viktiga moment för att få till skott omställningen, även inom transportsektorn.

I den globaliserade värld vi lever i idag skulle detta förutom en väsentlig minskning av koldioxidutsläppen även innebära att många kunde få chansen att, med ett relativt gott samvete, upptäcka ett av Europas kanske vackraste länder!

Beatrice Krig

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.