Alltid två sidor av samma mynt

Landet har omfattande förnybara resurser och stor potential till att även inom transportsektorn ställa om. Samtidigt ligger Island enligt vissa aktörer vi träffat efter i den allmänna diskussionen om klimatförändringarna. Den komplexa bilden av att vara ett land som producerar så mycket mer energi än det behöver och de möjligheter men också risker det innebär har klarnat.

Möjligheter så till vida att ekonomin stärks och utvecklas i och med aluminiumindustrierna och de exportintäkter de ger. Likaså möjligheterna att ställa om till fossilfritt även inom transportsektorn, även om Island har en bra bit kvar på den fronten. Med stora möjligheter och stor kapacitet uppkommer dock såväl intressekonflikter som ansvar. Hur mycket energi behöver egentligen produceras?

Att en stark ekonomi och en god elförsörjning är viktig är alla överens om. Har naturen ett egenvärde i sig? Vart går gränsen mellan investering i ekonomin och överexploatering av naturen? Eftersom vi, bland annat, träffade både det statliga energibolaget och Islands största ideella miljöorganisation fick vi naturligtvis olika svar på var gränsen går och hur Islands framtid bör utformas. Tydligt är emellertid att många tekniska lösningar redan finns, det är till stor del en fråga om hur Island behöver gå till väga för att få till stånd en tillämpning av dem.

Beatrice Krig

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.