"Vi har långt kvar till en jämställd akademi"

Lina Dahlin är vice ordförande för Göteborgs univeristets studentkårer, Gus. Idag på Internationella kvinnodagen skriver hon om akademins fortsatt långa väg för jämställdhet.


Idag är det den internationella kvinnodagen och jag tänker på alla de kvinnor som kämpade för att ge mig och andra kvinnor rättigheter. Att kvinnor inte alltid haft tillgång till högre utbildning men att kvinnor idag har en självklar plats i utbildningarna. Att jag aldrig behövde tveka inför att studera vidare på grund av mitt kön. Jag tänker på att ca två tredjedelar av studenterna idag är kvinnor, men bara ca en tredjedel av professorerna är kvinnor. Vi har kommit en bit på väg men det är långt kvar till en jämställd akademi.

Det är internationella kvinnodagen och jag tänker på höstens #metoo-upprop som fortfarande är högst aktuella. På alla kvinnor som äntligen vågar berätta. Att akademin inte är en isolerad plats utan en del av samhället och samma strukturer och kulturer finns också här. Universitetet är en hierarkisk miljö och som student är du ofta i beroendeställning. Det måste finnas trygghetssystem för de studenter som anmäler trakasserier och det måste finnas beredskap att ta hand om anmälningarna.På universitetet utbildas vi inom en mängd olika ämnen men grundpelaren för ett vetenskapligt synsätt är att vi behöver lära oss att tänka kritiskt, att granska och ifrågasätta. Här finns en fantastisk möjlighet att genomföra samhällsförändringar, om vi vågar titta på oss själva. Vilka normer reproduceras? Hur ser vi på varandra? Det finns flertalet initiativ i studentrörelsen för jämställdhet och likabehandling och där finns också en stor kunskap. Det engagemang och intresse som finns behöver tas tillvara. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Det är internationella kvinnodagen och jag tänker på framtida generationer kvinnor. Kvinnliga akademiker måste ha trygga villkor och möjlighet till karriär. Chefer och ledare behöver aktivt jobba för ökad jämställdhet och jämlikhet i akademin. Jag vill att framtida kvinnor ska leva i ett jämställt samhälle. En värld där de kan känna sig trygga, både i sin karriär men framför allt i sin kropp. Det krävs mycket arbete, men jag vet att vi kan komma dit!

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.