Hampus Magnusson, biträdande kommunalråd Göteborgs stad (Foto: Per Hagwall)  och Joel Wickman, VD Lawline.

Alliansen hjälper unga att få arbete

Alliansen har genomfört flera åtgärder för att underlätta för studenter att få jobb – åtgärder som är i farozonen om de rödgröna partierna får makten efter höstens val. Bland de viktigaste åtgärderna märks den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar under 25 år.

Vi som skriver den här artikeln är båda engagerade för att förbättra förutsättningarna för företagande, den ene av oss som entreprenör som hjälper enskilda och småföretagare med juridiska frågor genom tjänsten Lawline och den andre som biträdande kommunalråd i Göteborg.

Låt oss ta Lawline som exempel. Det är en tjänst som växt explosionsartat de senare åren. Orsaken bakom den stora efterfrågan är tydlig. De svenska regelverken har varit så komplicerade och omfattande att de flesta som inte råkar ha en juridisk utbildning i bakfickan stått hjälplösa i sitt företagande eller i sin livssituation. Myndigheterna hinner sällan hjälpa till och att anlita en dyr advokat finns oftast inte på kartan.

Två saker har i arbetet med Lawline blivit tydliga: Dels att de reformer som Alliansen genomfört under de snart åtta åren vid makten har varit nödvändiga för att hjälpa många människor och företag, dels att det finns mycket kvar att göra i att föra ut, förenkla och göra juridiken tillgänglig för allmänheten.
Affärsidén bygger på att en tjänst där jurister och juriststuderande svarar på juridiska frågor på nätet kostnadsfritt – en verksamhet som senare kompletterats med billigare kompletteringstjänster som personlig konsultation. För Lawline har den halverade arbetsgivaravgiften för anställda under 25 år möjliggjort att man kunnat anställa studenter som därigenom får ett första arbete. Med de lägre lönekostnaderna har företaget kunnat satsa på ungdomar och samtidigt hålla kostnaderna nere mot kunderna.

De rödgröna partierna har en helt motsatt företagspolitik som totalt bortser från företagandets villkor. Lokalt i Göteborg illustreras det tydligt av hur den rödgröna majoriteten i staden gjort att Göteborg sedan 2010 har rasat med 97 platser i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet.

För att återgå till exemplet Lawline: När ungdomar blir lika dyra att anställa som jurister med erfarenhet försvinner incitamenten att rekrytera annat än personal med erfarenhet. Den ljusning som funnits bland landets studenter, att kunna få in en fot på arbetsmarknaden utan erfarenhet, skulle släckas. Den onda cirkeln – hur man får erfarenhet när alla jobb kräver just erfarenhet – kommer slutligen cementeras.

JOEL WICKMAN
VD Lawline
HAMPUS MAGNUSSON
Biträdande kommunalråd Göteborgs sta

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.