En ny kurs på akademin Valand lär ut syntolkning av film – ett område som kommer att växa i framtiden, tror kursansvarig. Bild: Creative Commons

Ny kurs lär dig syntolka film

Hur beskriver du en filmscen så levande att en som inte kan se den ändå kan hänga med i storyn? Och går det att återge allt som händer i en film, utan att störa dialogen? Det får studenterna som antas till en splitter ny kurs på Akademin Valand lära sig under vårterminen.

Kursen, som är den första universitetskursen i syntolkning av film, har uppstått tack vare det uppdrag som regeringen gett till Svenska filminstitutet: att göra bio tillgänglig för alla.

– Kärnan i utbildningen är att studenterna ska lära sig att göra syntolkningsmanus, alltså översätta bilden till text och sedan läsa in den, berättar kursansvarig Tommy Spaanheden.

I praktiken funkar syntolkning så att den synskadade hör en röst som beskriver det som händer och syns på bioduken, samtidigt som filmen rullar. Det har tidigare funnits livetolkare som tolkat film direkt i salongen inför biopubliken på speciella visningar för personer med synnedsättningar.

Nu finns det teknik som möjliggör att den som vill ha filmen syntolkad istället laddar ner en app till sin telefon och sedan lyssnar med hjälp av hörlurar. På det sättet begränsas man inte till speciella visningar, utan har tillgång till samma bioutbud som den som ser.

– Syntolkning kan användas inom flera områden i samhället, men den här kursen fokuserar på just film, berättar Tommy Spaanheden.

Studenterna får lära sig att både skriva manus och läsa in det. Det är också så det oftast ser ut bland de som arbetar med syntolkning; de skriver och läser sedan upp sitt eget manus. Därför kommer röstträning att ingå som ett moment i utbildningen.

Kursledningen håller fortfarande på att utforma detaljerna. Klart är att utbildningen till stor del kommer att bestå av praktiska övningar. I fokus står samtal kring arbetsprocessen och resultaten av de övningarna. Studenterna får också lära sig behärska tekniken, för att till exempel kunna göra arbetsprover och skicka in till företag. Seminarier i bildförståelse och i att förstå filmiska dramaturgier kommer också att ingå. För det gäller att hålla tungan rätt i mun när man syntolkar film.

– Förutom att beskriva det som händer utan att störa filmens dialog handlar det om att fömedla den konstnärliga visionen som ligger till grund för filmen. Därför kommer också regissörer att bjudas in till samtal med studenterna, säger Tommy Spaanheden.

Inga speciella förkunskaper krävs för att söka kursen, du söker på arbetsprov. Sex studenter kommer att antas. De som kommer in kan till exempel vara filmare eller författare.
– Men det kan också vara konstnärer, eller människor med tidigare erfarenheter av att jobba med funktionshinder, som söker, säger Tommy Spaanheden.

I framtiden är det inte omöjligt att platserna på kursen uttökas, och det kan också komma att bli en fördjupningskurs.
– Nu gör vi det här som en pilot och så får vi utvärdera och se hur det fungerar, säger Tommy Spaanheden.

Han tror att det i framtiden kommer att finnas stor efterfrågan på den kunskap som kursen lär ut – tanken är att alla biofilmer ska vara syntolkade på sikt.

– Sannolikheten är ganska stor att man får uppdrag efter kursens slut.

Fotnot: Nyfiken på syntolkad film? Gå in på svtplat.se och sök på syntolk, så kommer några syntolkade filmer upp.

Info

Kursen är en fristående kurs på grundnivå. Den omfattar 15 högskolepoäng och går på halvfart under vårterminen.
Läs mer på akademin Valands hemsida om hur du ansöker. Ansökan ska vara inne senast den 15 oktober.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.