Lärare på läkarprogrammet diskuterade studenter i en kränkande ton via mail. Saks vill nu att lärarnas beteende utreds. Foto: Stefan Mathisson

Kränkande mail om studenter spreds

Mail mellan lärare på läkarprogrammet där studenter diskuteras på ett nedsättande sätt har spridits mellan studenter. Sahlgrenska akademins studentkår vill se personalåtgärder, men institutionen för medicin uppger att de har fullt förtroende för lärarna.

Det var innan sommaren som ett antal mail där lärare på en kurs på läkarprogrammet diskuterar enskilda studenter började cirkulera bland studenter på Sahlgrenska akademin.
I den version som kommit ut har namnen på de enskilda studenterna maskats. Mailen har skickats mellan olika lärare på institutionen och handlar om studenter med pågående ärenden som på något sätt utmärkt sig.

Bland annat skriver lärarna:
”Anar en viss nonchalans…från denna student, som inte triggar några stora empatiska utfall från min sida.”
”Vi håller ögonen på denne x”, tur (för oss) att han inte heter Johansson, detta namn kommer vi ihåg.”
”X beklagar sig över sin vfu-placering… och har dessutom ganska tråkiga och negativa synpunkter på sitt möte med dig…”.
”Känner familjen x sedan tidigare terminer.”
”Jag uppfattar att x är ganska barnslig men inte professionellt farlig, och jag tror att det räcker med lite … tillrättavisande från fröken…”

Uppfattas som kränkande

Enligt Sahlgrenska akademins studentkår, Saks, kan mailen uppfattas som kränkande, och farhågor finns om att det rör sig om en kultur bland lärarna på läkarutbildningen.
Simon Ivarsson, vice ordförande i Sahlgrenska akademins studentkår, ser en risk att det inträffade kan skada studenternas förtroende för lärarna:
– Studenter som hört talas om att andra som uttalat sig om utbildningen tidigare har blivit omtalade på det här sättet kan känna sig osäkra på om de vågar opponera sig och till exempel kritisera lärare, eller om det finns risk att de blir stämplade.

Vill se utredning

Saks vill nu se en utredning, och i början av oktober skickade de därför in en skrivelse till Läkarprogramkommittén, där de rekommenderade kommittén och Sahlgrenska akademin att vidta åtgärder mot de aktuella lärarna, som till exempel omplacering och utbildning i myndighetsansvar.
Man tycker också att det är viktigt att ledningen tar avstånd från jargongen i mailen:
– Institutionen måste visa att de har en professionell hållning och bedömer studenter rättvist och jämlikt. Det är viktigt ur en arbetsmiljövinkel att studenterna känner förtroende för ledningen, säger Simon Ivarsson.

"Inte uttryck för en kultur"

Ledningen för läkarprogramkommittén har inte svarat på själva skrivelsen, men ordföranden skriver i ett mail till Saks att hon har största möjliga förtroende för lärarna.
Hans Carlsten, prefekt vid Institutionen för medicin, menar att jargonen i mailen inte ger uttryck för någon kultur bland lärarna på läkarprogrammet, utan rör sig om enstaka företeelser:
– De formuleringar som förekommer i mailen är inte okej. Vi ska inte använda mail när vi kommunicerar om studenter i känsliga ärenden. Men det är absolut inte ett uttryck för någon kultur, säger Hans Carlsten.

Sedan Saks skickade in sin skrivelse har en av de berörda lärarna blivit tilldelad titeln som excellent lärare – detta trots att kåren förde fram att så inte borde ske förrän tidigast när ärendet retts ut ordentligt.
– Vi är besvikna på hur det har hanterats och känner att vi inte riktigt har blivit lyssnade på, säger Simon Ivarsson. 

Hans Carlsten har haft möte med de aktuella lärarna och bedömer att saken är utredd:
– Den utredning som jag har genomfört är tillräcklig och jag har fullt förtroende för lärarkåren och de aktuella lärarna, säger han.  

Sahlgrenska akademins studentkår har nu vänt sig till dekan Olle Larkö och begärt att det inträffade ska utredas vidare.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.